Elhunyt - Kováts Valéria (1925 – 2017)

Kováts Valéria

(1925 – 2017)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kováts Valéria régész-muzeológus 2017. március 18-án, életének 92. esztendejében elhunyt.

Kováts Valéria 1925. február 6-án született Budapesten. A Néprajzi Múzeumban és a Nemzeti Múzeumban töltött évek után 1956-tól 1962. évi megszüntetéséig a Szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum vezetője lett. Kováts Valéria vezette a szigetvári vár régészeti feltárásait, (megkutatta a várat, Szulejmán szultán halálhelyét, a turbéki temetkezési helyét, a Török házat). Készülve a szigetvári állandó kiállítás rendezésére a régészeti feladatok mellett komoly anyaggyűjtéssel foglalkozott. Munkássága során jelentősen gyarapodott a Zrínyi Miklós Múzeum fegyver, szőnyeg, metszet, könyvgyűjteménye, a későbbiekben a helytörténeti gyűjtemény.

1960-ban Pécsre kerülve már nem csak a szigetvári, hanem a baranyai - ezen belül, a pécsi, pécsváradi - régészeti feladatok ellátásában is részt vett. A szűkebb szakmai munkája mellett több évtizeden keresztül a Janus Pannonius Múzeum munkatársaként a tudományos és a közművelődési munkában is jelentős szerepet vállalt.

Számos állandó és időszakos kiállítás rendezője volt, jelentősebb kiállításai:

- A szigetvári vár hősi küzdelmének 400 éves évfordulója alkalmából 1966-ban nyílt a Zrínyi Miklós Múzeum állandó Vártörténeti és a Hódoltságkori Török Iparművészet c. kiállítása.

- Szigetvár újkori története 1689-1989 c. kiállítás nyílt Szigetváron 1989-ben.

-  Közreműködött a Mohácsi csata története c. 1974-ben Mohácson nyíló, valamint az 1979-ben Pécsett nyíló Jakováli Hasszán Múzeum, kiállítás rendezésében.

- Tűzoltó Kiállítás, Szigetvár. (nyugdíjasként, 2004)

- Számtalan időszakos kiállítást rendezett, elsősorban az általa gyűjtött anyagból.

Jelentős régészeti feltárások, leletmentések fűződnek a nevéhez:

- A szigetvári vár rendszeres régészeti feltárása 1959-től. A belső vár kutatása 1962-1964.

- A szigetvári török hódoltság kori épület (Török Ház) feltárása.(1965) A helyreállítás  Kováts Valéria tervei alapján fejeződött be 1966-ban.

- Részt vett a Papp Gyula régész által 1959-ben megkezdett mohácsi csatamező feltárásában.

- Avarkori (Longobard) temető feltárása, Hird. (1960-1970)

- Számtalan leletmentő feltárása Baranyában, Pécs. (1960-1983)

- Marcus Aurelius szoborportré feltárása, Dunaszekcső. (1984)

Munkásságát számos tanulmány, írás őrzi:

- Közlemények a Zrínyi Miklós Múzeum levéltári anyagából. JPMÉ (1959)

- Szigetvári történeti néphagyományok. I. Az ostrom a nép emlékezetében. JPMÉ (1961)

- Szigetvári történeti néphagyományok. II. A török idők  néphagyományai. JPMÉ (1962)

- A szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum Története. Adalékok a szigetvári Zrínyi-kultusz múltjához. JPMÉ (1963)

- A szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum kiállításai. JPM Füzetei 10.sz. (1966)

- Sziget várának kutatástörténetéhez. JPMÉ (1966)

- Török hódoltságkori épület Szigetváron. JPMÉ (1969-1970)

- Adalék Pécs középkori vízvezetékrendszeréhez. (Káptalan u. 4.) JPMÉ (1977)

- Zrínyi-szobor Szigetvárott. Művelődési Tájékoztató, 1962. 4: 74-81

- Törökkori földmegerősítő gerenda- és cölöpszerkezet kutatása. Természettudományi Közlöny, 1963. 9: 429

- A szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum kiállításának török miniatúráiról. Művelődési Tájékoztató, 1966. dec.: 105-110.

- A szigetvári török hódoltságkori épület. Művelődési Tájékoztató, 1967. máj.: 118-122

- Szigetvár településtörténetének változásai. A Dunántúl településtörténete, II/1.  1977. 161-172.

- 100 éves a szigetvári "oroszlán" emlékmű. DN, 1978. 9. 6:6

- The Marcus Aurelius bronze head od /!/ Dunaszekcső. New Hungarian Quaterly, 1983. 89: 181-184

- Mark Aurel Porträt aus Lugio. Alba Regia, XXI. 1984.

- Szulejmán szultán elhalálozásának helye. Szigetvár és Vidéke, 1995. 9:9

 -Találkozások Marcus Aureliussal. Pécsi Szemle, 1998. tavasz-nyár :12-17

- Így is lehet - Kiállítások a szigetvári várban. Heted Héthatár, 2000. 9. 8: 7.

- 120 éves a Szigetvári Tűzoltóság. 2004.

- A szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészet-oktatási intézmény épületének története. Szigetvári Polgár, 2004.5: 13.

A város érdekében végzett sokoldalú tevékenységét Szigetvár Város Önkormányzata 2005-ben Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetéssel ismerte el.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. - Szigetvár Város Önkormányzata

A képen Kováts Valéria (első sor középen) látható. Készült: az 1990-es években.

Fotó: Szigetvári Városi Könyvtár gyűjteményéből származik

Fotó: Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből származik 

 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!