Tájékoztató tűzgyújtással kapcsolatos rendelkezésekről

Tájékoztatás

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet 10. § (1)-(2) bekezdései  tartalmazzák a tűzgyújtásra vonatkozó releváns rendelkezéseket az alábbiak szerint:

„10. §

 1. Aki Szigetvár, Becefa részönkormányzat, valamint Zsibót részönkormányzat belterületein avart, zöld vagy egyéb kerti hulladékot a téli és nyári időszámítási időszakban egyaránt az engedélyezett – keddi, csütörtöki és szombati napokon 7.00-19.00 óra – időtartamtól eltérően éget, a közösség együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el.

 

 1. Az avar, zöld vagy egyéb kerti hulladék (1) bekezdés szerinti belterületen történő égetésének szabályai:
 1. Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.
 2. Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.
 3. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot.
 4. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
 5. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
 6. Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.”

Továbbá a katasztrofavedelem.hu internetes felületen közzétett felhívás szerint Magyarország területén, beleértve Baranya megyét is 2017. június 20. napjától tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely visszavonásig érvényes. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek biztosítottak legyenek.

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet 24 órával a tevékenység megkezdése előtt az illetékes tűzoltósághoz be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Külterületen végzett égetés szabályai:

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. Az irányított égetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani elbírálásra az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek).

Fontos, hogy égetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető, csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az irányított égetésre engedély lett kiadva. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

A tájékoztatóban szereplő információk forrása http://baranya.katasztrofavedelem.hu/szabadteri-egetes-szabalyai, www.katasztrofavedelem.hu ). 

Szigetvár, 2017. július 27.

                                                                                                                   Csökliné dr. Valler Mária jegyző sk.

 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!