Városi kitüntetésekre javaslatok bekérése

Tisztelt Szigetvári Polgárok! 
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések alapításáról szóló 18/2012. (II.24.) rendelete alapján a városi kitüntetések adományozására Szigetvár város polgárai is javaslatot tehetnek. Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésén dönt a beérkezett javaslatok alapján a városi kitüntetések adományozásáról, ezért a mellékelt felhívásban foglaltak alapján a javaslatokat 2015. szeptember 7-ig írásban kérjük szíveskedjenek eljuttatni írásban Dr. Vass Péter polgármester úrhoz címezve (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) a felhíváshoz mellékelt formanyomtatványon.

FELHÍVÁS VÁROSI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLATTÉTELRE

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 17-i rendes ülésén dönt a városi kitüntetések adományozásáról, melyek átadására ünnepélyes keretek között minden év október 1-jén, Szigetvár várossá avatásának évfordulóján tartott képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A Képviselő-testület által az alábbi kitüntetések adományozhatók: évente legfeljebb kettő díszpolgári cím (egy élő személynek, illetve egy elhunyt személynek), évente legfeljebb egy "Civitas Invicta" elismerés, a városi kitüntető díjakból évente és fajtánként egy darab (azaz évente egy Oktatási és Közművelődési Díj, egy Közszolgálati Díj, egy Közegészségügyi és Szociális Díj, egy Ifjúsági és Sport Díj, egy Városfejlesztési Díj), és évente legfeljebb 3 darab Zrínyi Emlékplakett.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a polgármesternek:
1)    a Képviselő-testület tagjai,
2)    a Képviselő-testület bizottságai,
3)    Szigetvár város polgárai,
4)    a jegyző,
5)    az egyes kitüntető díjak jellegéhez kapcsolódó intézmények, szervezetek vezetői,
6)    a városban működő társadalmi, politikai, gazdasági szervezetek, illetve önszerveződő közösségek.

A javaslatot 2015. szeptember 7-ig lehet írásban benyújtani Dr. Vass Péter polgármesterhez (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy nevét, a részletes indokolást, a javasolt kitüntetés típusát, valamint a javaslattevő(k) nevét.

A városi kitüntetésekre vonatkozó részletes szabályokat Szigetvár Város Képviselő-testületének a díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely megtekinthető és letölthető a www.szigetvar.hu oldalon a rendelettárban.

 

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!