Közbeszerzések

KÖZBESZERZÉSEK JOGI HÁTTERE:

I. Közbeszerzések Tanácsa honlapja

II. 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)

III. A Szigetváir Polgármesteri Hivatal és Szigetvár Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

KÖZBESZERZÉSI TERVEK:

2012. évi közbeszerzési terv

2013. évi közbeszerzési terv

2014. évi közbeszerzési terv

2015. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉSEK:

I. Éves statisztikai összegzések 2010. évről

1. Szigetvár Város Önkormányzata

2. Szigetvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

/2010. évben nem folytatott le szerződéskötéssel zárulóan közbeszerzési eljárást

és nem vett részt központosított közbeszerzésben sem/.

3. Csertő Község Önkormányzata /2010. évben nem folytatott le szerződéskötéssel

zárulóan közbeszerzési eljárást és nem vett részt központosított közbeszerzésben sem./

II. Éves statisztikai összegzések 2011. évről

1. Szigetvár Város Önkormányzata

2. Szigetvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 3. Csertő Község Önkormányzata A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY 2/A. §-ÁNAK ALKALMAZÁSÁAVAL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK (IN-HOUSE BESZERZÉSEK): (feltöltés alatt!) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK: 2011. évben lefolytatott eljárások: - Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének energiaracionalizálása

- Ajánlattételi felhívás - Vállalkozási szerződés

- Szigetvár Város Önkormányzatának az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás megrendelése (a közbeszerzési eljárás eredménytelen, vállalkozási szerződés aláírására nem került sor)

Ajánlattételi felhívás

- Oroszlán-szív: Szigetvár város történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" tárgyú DDOP.4.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában projektmenedzsment szervezet kiválasztása

Ajánlattételi felhívás Megbízás szerződés

- Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése - DDOP-5.1.5/c-09-2010-0049 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó "Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése építési beruházás III." tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás Vállalkozási szerződés

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!