Pályázatok

HÉTHATÁR – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

Szigetvár Város Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert a „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 számú 246,063 millió forint támogatási összegű projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása. A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programban feltárt problémák komplex, a helyi közösségre és erőforrásokra alapuló kezelést célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

 

A konzorciumot magában foglaló 6 település – Szigetvár, Patapoklosi, Somogyapáti, Szentlászló, Boldogasszonyfa, Bánfa - a konzorcium tagja még a Szigetvári Kultúr - és Zöld Zóna Egyesület, és a Virágóra – a gyermekek környezeti neveléséért – Közhasznú Alapítvány.

A projekt részcéljai:

-A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

-A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedéseknek és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.

-A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.

-A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

-A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A projekt kezdete: 2018.04.01.

A projekt tervezett időtartama: 36 hónap.

A projekt támogatottsága : 100%

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Elérhetőség: hethatar.szigetvar[at]gmail[dot]com

 

További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály - Marton-Fekete Csilla osztályvezető Elérhetőség: 73/514-324; muszaki[at]szigetvar[dot]hu

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSASZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Szigetvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2017 március 30-án a KÖFOP-1.2.1–VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. A pályázat célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

E cél elérése érdekében Szigetvár Város Önkormányzata jelentős fejlesztéseket hajt végre a Szigetvári Polgármesteri hivatal szervezeti egységeiben. Az ASP rendszercsatlakozással 17 ügyintéző munkaállomásán válik lehetővé az ASP központ szolgáltatásainak elérése: Elkészül a frissített Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat, rendelkezésre áll az elektronikus űrlap a helyi iparűzési adó bevallásához. Az ASP rendszerhez kapcsolódó oktatáson mind a 17 munkaállomáson dolgozó 17 ügyintéző részt vesz.

 

 

A projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01251

A projekt kezdete: 2017.05.01.

A projekt fizikai befejezése: 2018.06.30.

A projekt tervezett időtartama: 14 hónap

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: Marton–Fekete Csilla osztályvezető, Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

Elérhetőség: muszaki[at]szigetvar[dot]hu, 06 73/514-324

A Szigetvári Sportcsarnok és Tanuszoda épületének energetikai korszerűsítése

A projektben a szigetvári sportcsarnok és tanuszoda épületének energiatudatos korszerűsítése történik meg, megújuló energia felhasználásával. Az önkormányzat kezelése alatt álló intézményeken, amelyeken a jelen meghirdetett pályázat keretében energetikai korszerűsítést szándékozik megvalósítani az elmúlt évtizedekben nem volt mód nagyobb felújítást végezni. A jelen pályázat lehetővé teszi épület megóvását, helyreállítását.

A projektbe bevont épületek: - sportcsarnok: 7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6. hrsz.: 254/1 - tanuszoda: 7900 Szigetvár, Tinódi utca 2. 1. épület hrsz.: 285/3/A felújítása az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatain alapulnak. Sportcsarnok: a felújítandó épület nyílászáróit az épület korának és stílusának megfelelően alakították ki, de a mai energetikai elvárásoknak azonban ez már nem felel meg, ezért elengedhetetlen a nyílászáró csere, hiszen a hő megtartása mellett a fogyasztás csökkenése érhető el, ezzel is csökkentve az energia fogyasztást, ezáltal a káros gázok kibocsátást is.

A pályázat további lehetőségeivel élve a határoló szerkezetek (16 cm) tetőfödémek (20 cm) szigetelése, valamint a villamos energia fogyasztását csökkentő napelemek beszerzése (Napelemes rendszer teljesítménye 50 kVA) és az elavult hősugárzók cseréje is hozzájárul és illeszkedik a pályázati kiírásának céljaihoz. A tetőszigetelés hőszigetelési célzattal kerül megvalósításra.

Tanuszoda: 50 kVA teljesítményű napelem felszerelése. A megvalósított tevékenységek következtében az épület energetikai értékei közvetlenül hozzájárulnak majd a pályázati kiírás céljaként meghatározott EU 2020 irányelvekhez. Az épület energetikai fejlesztésére igény van, mivel az intézményt folyamatos, napi használatban van, fogyasztási adatainak csökkentése a költséghatékony működés szempontjából szükséges.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2019. 10. 31.

Szigetvári óvodák és bölcsőde kibővítése és felújítása

A projekt célja Szigetvár Város gyermekjóléti alapellátásához (bölcsőde) valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatás minőségének fejlesztése. A projekt cél hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez; ezáltal a foglalkoztatás és a családok életminőségének javításához; növelve a 25-40 éves női népességen beül a foglalkoztatásban lévő nők arányát. A projektet a pályázó Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A projekt kiemelt célja a kisgyermekes szülők munkába állásának segítése, melyet a Város elsősorban a bölcsődei (14 férőhelybővítés, 2 éves kortól fogadnak gyereket) és óvodai férőhelyek (25 férőhelybővítéssel) számának növelésével, és a szolgáltatás minőségének javításával, az óvoda épületek felújításával, energiahatékonyabbá tételével, valamint egy óvodai csoportszoba és egy bölcsődei csoportszoba kialakításával kíván elérni.

A projekt műszaki szakmai tartalma: A Napsugár óvoda energetikai és épületvillamossági rendszere a létesítés ideje miatt felújításra szorul, valamint akadálymentesítés szükséges. A Micimackó óvodában szükség van a nyílászárók cseréréjére, energetikai valamint épületvillamossági rendszer korszerűsítésére. A Zöldmanó óvoda, bölcsődében szintén energetikai és épületvillamossági korszerűsítések szükségesek.

Az eszközbeszerzés során a bővítéshez szükséges bútorok és egyéb eszközök kerülnek beszerzésre. A fenntarthatóság anyagilag biztosított. A fejlesztés az alábbi 6 stratégiai célhoz kapcsolódik: helyi gazdaságok fejlesztése, tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése, a piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztése, társadalmi felzárkózás elősegítése, stratégiai erőforrások fenntartható használata, elérhetőség, mobilitás javítása.

A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2019. 06. 30.

Új kerékpárút építése Szigetvár településen

A projekt célja: Szigetvár, Almás patak-Hoboli út közötti gyalog- és kerékpárút, valamint Szigetvár délnyugati városrész kerékpáros barát kialakítása. Az átfogó cél: nyugodt, vonzó, prosperáló és fenntartható Szigetvár.

A projekt hozzájárul a napi utazások esetén a fő közlekedési eszközként gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók „részaránya” értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez.

Kerékpárosbarát fejlesztés: Ingatlan vásárlása, Kerékpárút építés (3 m-es) 680 m, Gyalog-és Kerékpárút építés (2,75 m-es) 84 m, Kerékpárút kijelölés 6121 m. Közlekedésbiztonsági beruházás: Közvilágítás, átvezetéseknél 4 db. Közvilágítás 23 db. Járda akadálymentesítések 23. db., Kerítésépítés 404 fm, Figyelmeztető felfestés 40 m2. Közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: Járdaépítése 360m2. Kapcsolódó beruházások: Kerékpártámaszok négy helyszínen, Fásítás,(sétány és park kialakítása) 360 db., Árokrendezés 420 fm.,Zárt csapadék elvezető építése 121 fm.,Csapadék akna 3 db.

A projekt mérföldkövek megfelelnek a felhívásban meghatározott feltételeknek, a beruházás ennek megfelelően 2019.04.30-án ér véget.

Szigetvár Város Önkormányzata vállalja a kerékpár utak karbantartását, üzemeltetését (pl. hó takarítás, közvilágítás) együttműködve a helyi közútkezelő szervezettel. Az éves költségvetésében erre előirányzatot képez, rendelkezik a szükséges eszközökkel, szakemberekkel.

A projekt támogatásának aránya 100%.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!