ELÜGY (Elektronikusan intézhető ügyek)

 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatom, hogy az alábbi formanyomtatványok ügyfélkapus regisztrációt, bejelentkezést, valamint az „ELÜGY” internetes portálon a "regisztráció általános szerződési feltételek" egyszeri elfogadását követően automatikusan, online kitölthetőek és benyújthatók hivatalomhoz.
(Amennyiben az Ön által intézendő ügyben nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be. ) (https://epapir.gov.hu).

Kérjük a T. Ügyfeleket, hogy amennyiben az eljárás illetékköteles, a kérelem benyújtásakor az illeték megfizetéséről szóló igazolást minden esetben csatolják a kérelemhez/e-papírhoz.

Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számlaszám: 11731094-15332233-03470000

 
I.
 
Adóügy – általános nyomtatványok:
(nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el közvetlenül  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
 
 • BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL
 • ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM
 • EGYSZERŰSÍTETT RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM
 • BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
 • KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA
 • MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA
 • KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE
 • NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
 • MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN
 •  ÁLTALÁNOS ADÓIGAZOLÁS KÉRELEM
 •  TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM
 
Adóügy – CO2 kibocsátási különbözeti díj:
 • BEVALLÁS A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS HŐELLÁTÁSRA ÁTTÉRŐ ÁLTAL FELHASZNÁLT HŐMENNYISÉGRŐL ÉS ANNAK ELŐÁLLÍTÁSA SORÁN KIBOCSÁTOTT SZÉNDIOXIDRÓL 
 
Adóügy – építményadó:
 • ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 
 • ADATBEJELENTÉS A REKLÁMHORDOZÓ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
 
Adóügy – gépjárműadó:
 • KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE
 • ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL
 
Adóügy – idegenforgalmi adó:
 • IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS
 
Adóügy – iparűzési adó:
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG 2015. ÉVRE
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG 2017. ÉVRE
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG 2016. ÉVRE
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG 2014. ÉVRE
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁS
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG
 • HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2018. ÉVRE
 
 Adóügy – jövedéki adó (magánfőzött párlat):
 •   BEVALLÁS ELŐÁLLÍTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁN
 •   BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL
 
Adóügy – jövedelemadó (termőföld bérbadás):
 • TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS
 
Adóügy – kommunális adó:
 • ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL
 
Adóügy – talajterhelési díj:
 • TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS
 
Adóügy – telekadó:
 • ADATBEJELENTÉS TELEKADÓRÓL
 
II. 
 
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – elővásárlás, előhaszonbérlet:
 
 • ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
 
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek – keresetlevél:
 • ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN
 
III.
 
Anyakönyvi ügyek – kivonat:
 • ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM
 
IV.
 
Ipar-kereskedelem – szálláshely:
 • SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE
 • ADATSZOLGÁLTATÁS NEM ÜZLETI SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN
 • SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS
 
Ipar-kereskedelem – üzleti tevékenység:
 • MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ
 • MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!