Közalapítványaink

Szigetvár Városért Közalapítvány

Székhelye, levelezési címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.                                   
Elérhetősége: +36 73/514-300
Fax: +36 73/514-349
Elektronikus levélcíme: bataneaniko[at]gmail[dot]com 
 
Kuratóriumának tagjai:
Elnök: Batáné Győrffy Anikó
Titkár: Török-Antal Edit
Tagok: Dr. Papp Gábor
            Keszeg Károly
            Kovács Gábor

Szigetvár Városért Közalapítvány célja Szigetvár város művelődési, művészeti, kulturális, oktatási, sport, szociális, betegségmegelőző és gyógyító tevékenységgel, a közrend- és a közbiztonság védelmével, a gyermekek, a fiatalok, az időskorúak, a fogyatékosok, a hátrányos helyzetűek segítésével, mint közfeladat ellátásával foglalkozó intézményeinek, társadalmi és civil szervezeteinek, a városban működő alapítványoknak a céljaik elérése érdekében kifejtett tevékenységének támogatása.
A Közalapítvány a céljainak megvalósítása során az alábbi közfeladatok ellátásában működik közre: betegség megelőzése, gyógyító tevékenység, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, oktatás, kulturális tevékenység, sport.

Közalapítvány Alapító Okirata

Kérjük, amennyiben Ön a Szigetvár Városért Közalapítvány tevékenységével egyetért, céljai megvalósulásához hozzá kíván járulni, az ez évi SZJA bevallásakor adója 1 %-ával támogassa a Közalapítványt.

Szigetvár Városért Közalapítvány adószáma: 18313417-1-02

Köszönettel:
Batáné Győrffy Anikó
Szigetvár Városért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke

 

Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 7900 Szigetvár, Vár u. 6.  
Levelezési címe: 7900 Szigetvár, Zrinyi tér 1. 
Elérhetősége: +36 73/514-300
Fax: +36 73/514-349
Elektronikus levélcíme: szedo[at]freemail[dot]hu 
 
Kuratóriumának tagjai:
Elnök:  Szedlák Balázs
Titkár:  Dr. Vass Péterné
Tagok:  Dr. Bognár Gyula
             Péter Ferenc
             Salamon Ferenc
 
A Közalapítvány célja: A rendőrség összeköttetési rendszereinek és technikai eszközeinek fejlesztése, vagyon-védelmi tevékenység színvonalának emelése, bűnmegelőzési és vagyonvédelmi programok kidolgozása, gyermek és ifjúságvédelem területén felvilágosító -, megelőző propaganda folytatása, a bűnmegelőzés területén kimagasló munkát végzők jutalmazása.
A Közalapítvány közfeladatként a település közbiztonságának megteremtésében vállal közreműködést, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzéséről, annak megszüntetéséről.
 

Kérjük, az Szja bevallásakor adója 1 %-ával támogassa a Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítványt tevékenységében!

Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány adószáma:  19036977-1-02

Köszönettel:
Szedlák Balázs
kuratóriumi elnök

 

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány

Székhelye, levelezési címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Elérhetősége: +36 73/514-300
Fax: +36 73/514-349
Elektronikus levélcíme: bencsikpince[at]gmail[dot]com
 
Kuratóriumának tagjai:
Elnök: Bencsik Zoltán
Titkár:  Derkács Norbertné
Tagok:  Tóth Tímea
             Békefi Zsolt
             Kárpáti László
 
A Közalapítvány célja: Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót településrészek területén
 • a településrendezés, a településfejlesztés – ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának, a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
 • az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgalom, a turizmus fellendítése;
 • a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítása előmozdítása;
 • foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása, vállalkozások segítése;
 • a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
 • az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
 • az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásuk elősegítése;
 • a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
 • az alap-, közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
 • a közbiztonság feltételeinek javítása;
 • a település civil szervezeteinek, önszerveződő közösségeinek támogatása;
 • a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek képzésének támogatása;
 • a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
 • a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
 • az idegenforgalom, a falusi turizmus. 
Kérjük, adója 1%-val támogassa közalapítványunk tevékenységét!
Adószámunk: 18326347-1-02  
 

Köszönettel: 

Bencsik Zoltán
kuratóriumi elnök
 

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!