Szigetvár és környékének látnivalói

Látnivalók, hasznos helyek - Látnivalók

Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 19.
A vár alaprajza a többszöri átalakítás ellenére még ma is jellegzetesen képviseli a XVI. századi földvárak típusát. A négy bástya és a várfalak szabálytalan négyszög alakú területet zárnak körül. A várfalak mellett keletről, nyugatról, délről széles földtöltések emelkednek, majdnem a falak magasságáig. Az északi oldalon kazamaták húzódnak, melyek...
Cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi Tér
A történelmi város középkori eredetű főterén számos építmény emlékeztet a múltra. Északi részén áll Magyarország első Zrínyi emlékműve, az Oroszlán szobor, melyet Szigetvár és környéke lakossága 1878-ban közadakozásból emelt legnagyobb hőse tiszteletére. Tőle balra, a várba vezető utca elején található az egykori Postakocsiállomás épülete, melyben...
Cím: 7900 Szigetvár, József Attila u. 9
„Ez a ház szakmai tevékenységem egyik csúcsa, mindazok az elemek, amelyekre valaha rátaláltam, itt szerepelnek, sőt még egy sajátosan gyermeki szürrealizmus is. A három egymásba hatoló kupola amely megidézi az első Goetheaneumot megzabálja a két oldalsó szárny régi kultúráját jelképező leromosodó falait amelyek eldőlnek és eltűnnek az általuk...
Cím: 7900 Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1.
A város történelmi múltja mellett kiváló minőségű gyógyfürdővel is büszkélkedhet, amely Szigetvár szívében található. A fürdő épülete török kori műemléket idéz kupolájával és tornyaival, míg a belső teret Zsolnay kerámiaburkolat díszíti. A kellemes pihenést az 50 évvel ezelőtt felszínre törő 62°C-os gyógyvíz biztosítja. A létesítmény több, egymást...
Cím: 7900 Szigetvár,
Turbéki templom Szigetvár városának külterületén, a városközponttól mintegy 3 km távolságra található. A mai templom helyén temették el Szulejmán szultán szívét és belső szerveit, majd föléje egy nyolcszögletű aranyozott kupolájú síremléket emeltek (erre emlékeztet az 1913-ban elhelyezett emléktábla). Turbék mindmáig a mohamedánok egyik...
Cím: 7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
A Ferences templomot Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére szentelték fel. A barokk templom az 1736-ban épült, a város egyik török dzsámija helyén.  Országos viszonylatban is kiemelkedő művészi értékű a templom hármas barokk oltára, s védett a sekrestye 1770-ben készült bútorzata is. A hármas oltáron Szent István és Szent László...
Cím: 7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
A ferences templomhoz csatlakozó rendház 1740-ben épült barokk stílusban. A ferences szerzetesek a kertjükben termelték meg az élelmüket. Jelmondatuk volt: „ Imádkozz és dolgozz!”. Az eredetileg 2 épület felső emeletét 1830-ban lebontották. Jelenleg az épületben működik a Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A hangulatos, zárt udvarában...
Cím: 7900 Szigetvár, Bástya utca 2.
Karavánszeráj (Török ház) Más néven Várospince, Török ház, a XVI. században épült. A hódoltság egyetlen épen maradt lakóháza Magyarországon. Téglalap alapú, jellegzetes török téglákból épült 2 szintes épület. 80 négyzetméter alapterületű, kolostor boltozattal rendelkezik. Az épület funkciójára vonatkozóan több elképzelés is született. Az egyik...
Cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi Tér
Az Ali pasa dzsámi, mai néven Szent Rókus templom, a Zrínyi téren található. A dzsámi 1588-89-ben épült tölgyfacölöpökre. A törökök kiűzését követően a római katolikus plébániatemplommá alakították át, majd 1788-ban a Szent Rókus tiszteletére szentelték fel. Az átalakításkor eltüntették az imafülkét, elbontották Ali pasa sírkápolnáját, és...
Cím: 7900 Szigetvár,
A Magyar-Török Barátság Park 1994-ben a Török Köztársaság kezdeményezésére és anyagi támogatásával jött létre, I. (Nagy) Szulejmán szultán születésének 500. évfordulóján. E helyen állt az Oszmán Birodalom egyik legnagyobb uralkodójának a sátra, amikor 1566-ban ostrom alá vette Sziget várát. A heroikus küzdelemben Zrínyi Miklós és 2500 katonája...
Cím: 7900 Szigetvár , Zrínyi tér
A Gerendai István által elkészített szobor Szigetvár főterén, a Zrínyi téren található. 1878-ban Szigetvár és a térség adakozásából épült. Magyarországon a legrégibb Zrínyi emlékmű.  A vörös márvány talapzaton álló oroszlán a török félholdas zászlót tapossa. Az oroszlán szimbólum megtalálható Szigetvár címerében is, ahol két oroszlán...
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 19.
A szobor a belső vár udvarán található, 1968. szeptember 8-án avatták fel. A szobrot Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész készítette.
Cím: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér
A szobor a belvárosban lévő parkban található, 1964-ben a költő halálának 300. évfordulóján avatták fel. A szobrot Horvai János készítette.
Cím: 7900 Szigetvár , Horváth Márk tér
Horváth Stancsics Márk 1556-ban lett a vár kapitánya. Kapitánysága alatt 42 napig tartotta fel a budai pasa Kádim Ali seregét. Horváth Márk szobrát Nagy Géza szobrászművész készítette, a szobrot 1971. szeptember 5-én avatták fel. A szobor a belvároshoz közeli, Horváth Márkról elnevezett téren található.
Cím: 7900 Szigetvár, Szabadság utca
Zrínyi zászlótartójának szobra a Szabadság és a Vörösmarty utca deltájában található, amelyet Trischler Ferenc készített, és amely 1981. szeptember 13-án került átadásra.
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 19.
Istvánffy Miklós történetíró „A magyarok történetéről” című művében a végvári harcok hőseinek méltó emléket állított. A modern szemlélettel magyarázott események között megtaláljuk Szigetvár 1566. évi ostromának festői leírását, amelyből a költő Zrínyi Miklós is sokat merített. Istvánffy Miklós maga is tanúja volt a XVI. századi végvári...
Cím: 7900 Szigetvár, Kossuth tér
Szigetvár belvárosban, a Kossuth téren került felállításra Vanyúr István szigetvári szobrászművész alkotása, amely Kossuth Lajos egyik utolsó, időskori fotója alapján az agg politikust jeleníti meg. A szobor mögötti három függőleges oszlopon található domborművek Kossuth életét mutatják be: életének fontos állomásait, a magyar szabadságharcban...
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 1.
Más néven Fehér-ház, Postakocsi- állomás 1790 körül épült. Az alsó helyiséget két oszloppár tagolja, felette cseh boltozat található. Ablakai szabályosak. Az épületet 1966-ban restaurálták. A termekben ma képzőművészeti kiállításokat tekinthetnek meg a látogatók, az előtérben egy kávézó működik.
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 19.
Tinódi Lantos Sebestyén, költő, zeneszerző, énekmondó (1515-1556), 1541-ig Török Bálint lantos deákjaként élt Szigetváron. Szobrát a vár főkapujánál találhatjuk, Kiss István Kossuth díjas szobrászművész munkáját 1967. szeptember 10-én avatták fel.
Cím: 7900 Szigetvár,
Az emlék-kereszt a vár északi oldalán található. Egy rövid sétával közelíthető meg. Az emlékmű készítője Szatyor Győző, 1996-ban avatták fel.
Cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér
Szigetvár város főterén, a Szent Rókus templom szomszédságában található a Szent Rókus szökőkút, amelyet 2002. október 5-én avattak fel. A szobrot Veres Kálmán készítette, a posztamenshez szükséges márványt Déva város adományozta (Szigetvár testvér városa).
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 19.
A dzsámi téglalap alaprajzú. Egykori felszerelésekhez tartozott a szószék is. A dzsámi Mekka felé néző oldalán látható a kőkeretben foglalt, valamikor csempével borított, szalaktit boltozatú imafülke, az úgynevezett mihrab. A templomnak karzata is volt, amelyet napjaikra újra felállítottak. A dzsáminak elsőrendű akusztikája van, kitűnő...
Cím: 7900 Szigetvár, József A. u. 7.
Szigetvár belvárosában a Vigadó előtti téren került a 2009. évi Zrínyi Emlékünnepség keretében felavatásra a hős Zrínyi Miklós várkapitány, horvát bán egész alapos bronz szobra. A szobrot Michael Stebih akadémiai szobrász Sarlós Endre grafiusművész tervei alapján készítette.  A szobor a hős Zrínyit a szigetvári kitörés előtti eskütétel...
Cím: 7900 Szigetvár, Mártírok útja 1.
Kapoli Antal Kossuth díjas pásztorfaragó szobra a Városi Könyvtár előtt található. A szobrot Rátonyi József készítette. 1972-ben avatták fel.
Cím: 7900 Szigetvár, Rókus köz
Az ivókút a Zrínyi tér melletti Rókus közben található. Készítője Vajda László. 2000. Augusztus 20-án avatták fel.
Cím: 7900 Szigetvár, Eppingen tér
 Az Eppingen téren 2008. szeptember 6-án került felavatásra Vanyúr István szigetvári szobrászművész „Testvérvárosok emlékműve Szigetvár 2008” alkotása. A homokkőből készült szimbolikus alkotás Szigetvár és Eppingen városok baráti kapcsolatát kívánja kifejezni. Egy tömbből készült, két egymást átölelő alakot ábrázol, leegyszerűsített...
Cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér
A háborúban elesett 125 szigetvári hős tiszteletére készült emlékmű a Zrínyi tér kegyeleti parkjában található. Az emlékművet 1923-ban avatták fel, Hikisch Jenő készítette.
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca
A millennium évében 2000-ben adták át Bencsik István szobrász és Dévényi Sándor közös alkotását. A park és az emlékmű a vár előterében található.
Cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér
Az emlékművet Vanyúr István készítette, 1992-ben avatták fel. Az áldozatok névsora a templom oldalán elhelyezett táblákon olvasható.
Cím: 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep
A szobor a Városi Kórház parkjának előterében található. Készítője Makrisz Agamemnon. 1996-ban avatták fel.
Cím: 7900 Szigetvár, Vár utca
A Civitas Invita emlékmű (a leghősiesebb város emlékműve) Szigetvár város 1566-ban élt lakóinak és vezetőinek a török ellen vívott háborúban tanúsított hősies helytállásának állít emléket. A város és hazánk hősies védelmében tanúsított bátor és önfeláldozó magatartása előtt tisztelegve az Országgyűlés 2011-ben Szigetvár városának a "...
Cím: 7900 Szigetvár, Vár u. 19.
Az 1566-os szigetvári csata hősies magyar várvédőinek emléket állító köztéri mű Szigetvár várában került elhelyezésre, amelyet 2016. szeptember 7-én Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és Kolinda Grabar-Kitarovic, a Horvát Köztársaság elnöke avatott fel a Zrínyi Napok keretében. Az alkotás azt a mozzanatot ragadja meg, amikor Zrínyi...
Cím: 7900 Szigetvár, Zárda u. 2.
Zágon Gyula (1904-1990) alkotóművész állandó kiállításának a szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola) épületében (Szigetvár, Zárda u. 2.) ad otthont. A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitvatartási ideje alatt. Az intézmény elérhetősége: 73/310-315. 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!