Partnerség

 

Hirdetmény a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról   melléklet

Hirdetmény a hatályos településképi rendelet felülvizsgálatának megindításáról   melléklet

 

SZIGETVÁR VÁROS FELÜLVIZSGÁLT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

 

Hirdetmény ITS felülvizsgálatának megindításáról         Szigetvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezési dokumentációja

 

Hirdetmény településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról   Szigetvár településrendezési eszközeinek módosítása 

 

Hirdetmény településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról 

 

HIRDETMÉNY - Szigetvár Város Településképi védelméről (rendelettervezet)

Elsődleges fülekH

Hirdetmény településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról melléklet

2021. évi állami főépítészi és tárgyalásos eljárás összefoglalása

2021.04.30. 

HIRDETMÉNY - településkép rendelet felülvizsgálatának megindításáról

2021.03.17.

Hirdetmény településkép rendelet felülvizsgálatának megindításáról

2021.01.29.

Hirdetmény településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról 

1. Szigetvár város településrendezési eszközeinek módosítása állami főépítészi eljárásban

Jelenleg nincs folyamatban lévő partnerségi egyeztetés, az alábbi dokumentumok a korábbi egyeztetésekhez kapcsolódó anyagok: 

2018.11.13.

Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár város településszerkezeti- és szabályozási terve felülvizsgálata ügyében megkeresés

Szigetvár - HÉSZ módosítás 

2018.06.26.

Szigetvár Város Önkormányzatának településképi a hatályos önkormányzati településképi rendelet felülvizsgálatának ügyében partnerségi megkeresés

2017.11.28. 

Szigetvár város helyi építési szabályzata és szabályozási terve

Áttekintő térkép helyi örökségvédelem elemeiről

Áttekintő térkép Zsibót és Becefa örökségének elemeiről 

Áttekintő térkép a belterületi örökség elemeiről 

Szigetvár város településszerkezeti terve

Szigetvár város településszerkezeti terve záróvéleményezési dokumentáció

Szigetvár eltérő karakterű településrészeinek lehatárolása I. 

Szigetvár eltérő karakterű településrészeinek lehatárolása II. 

Szigetvár eltérő karakterű településrészeinek lehatárolása III. 

Szigetvár eltérő karakterű településrészeinek lehatárolása IV. 

Szigetvár településképi arculati kézikönyv záróvéleményezési dokumentáció (2017. november) 

Szigetvár város településképi véleményezéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete 

 

2017.10.30.

Szigetvár Város Szabályozási tervének szelvényeit bemutató térképe

Szigetvár településszerkezeti terve (Egyeztetési dokumentáció)

Szigetvár helyi éptési szabályzat (Rendelettel jóváhagyandó munkarészek)

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017 - régészeti értékek

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017 - építészeti értékek

Szigetvár város településszerkezeti terve

Szigetvár Város új településrendezési terve (A beéptésre szánt területek és az OTRT kiváló/jó termőhelyi adottságű szántóterületek összefüggése)

Szigetvár Város új településrendezési terve (Zöldfelület)

Szigetvár Településképi arculati kézikönyv

Szigetvár Város Településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet terverzet

Szigetvár TSZT és HÉSZ a véleményeztetési folyamat összefoglalása

 

2017.08.07

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017 - régészeti értékek

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017 - építészeti értékek

Szigetvár város szabályozási terve -átnézeti tervlap

Szigetvár város szabályozási terve - SZ-1 jelű tervlap I.

Szigetvár város szabályozási terve - SZ-1 jelű tervlap II.

Szigetvár településszerkezeti terve - egyeztetési dokumentáció

Szigetvár településképi arculati kézikönyv

Szigetvár város 2017. évi településrendezési eszközei módosítása környezeti értékelés helyzet-feltáró, -elemző, értékelő és alátámasztó javaslat.

Szigetvár város helyi építési szabályzata - rendelettel jóváhagyandó munkarészek (tervezet)

Szigetvár város településszerkezeti terve

Szigetvár város településképi védelméről szóló rendelet-tervezet

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!