Polgármesteri határozatok és rendeletek

Polgármesteri határozatok

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

1/2020. (III.12.) számú Határozata 

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülése napirendi pontjainak elfogadásáról szóló 63/2020. (III.12.) Kt.sz. Határozata megerősítéséről 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

2/2020. (III.12.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri összeférhetetlenségi eljárás eredményéről szóló 64/2020. (III.12.) Kt. sz. Határozata megerősítéséről 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

3/2020. (III.12.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a GINOP-7.1.3-15-20156-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, lelátó beszerzéséről szóló 65/2020. (III.12.) Kt. sz. Határozata megerősítéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

4/2020. (III.16.) számú Határozata

rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

5/2020. (III.17.) számú Határozata

a Szigetvári Vár zárva tartásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

6/2020. (III.31.) számú Határozata

vállalkozói szerződés módosításáról (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

7/2020. (III.31.) számú Határozata

ingatlanbérbeadásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

8/2020. (III.31.) számú Határozata

kiviteli tervkészítésről, kiviteli terv felülvizsgálatáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

9/2020. (III.31.) számú Határozata

vállalkozási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

10/2020. (III.31.) számú Határozata

egészségügyi dolgozók díjmentes utazásának lehetőségéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

11/2020. (IV.02.) számú Határozata

rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

12/2020. (IV.07.) számú Határozata

kártérítési eljárásban megállapodás megkötéséről (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

13/2020. (IV.22.) számú Határozata

a gazdasági program elfogadásáról

SZIGETVÁR TERV - A SZIGETVÁRI EMBEREK ÉS SZIGETVÁR VÁROS 2019-2024-ES CIKLUSRA VONATKOZÓ PROGRAMJA EGY MINŐSÉGI VÁROSÉRT 

Szigetvár város Önkormányzat Polgármestere

14/2020. (IV.27.) számú Határozata

tulajdonosi hozzájárulásról

Szigetvár Város Polgármestere

15/2020. (IV.27.) számú Határozata

alpolgármester illetményének csökkentéséről

Szigetvár Város Polgármestere

16/2020. (IV.27.) számú határozata közbeszerzési eljárás eredményéről (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

17/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az E-On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Fertő köz 10. sz. 1479. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1473. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

18/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az Istvánffy Miklós Általános Iskola részére a 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 2. sz. 1787/148. hrsz. alatti ingatlanon található 3 db kiszáradt fa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

19/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Mártírok útja 2. szám 314/2. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának biztosítása érdekében 06/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezéséhez

Szigetvár Város Polgármestere

20/2020. (IV.28.) számú határozata

a civil szervezetek támogatására 2019. évben kiírt pályázat keretében a felhasználási és elszámolási határidő meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

21/2020. (IV.28.) számú Határozata

tervezési szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

22/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

F. J. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

23/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

H. Cs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

24/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. L. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

25/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P. Gy. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

26/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

Sz. O. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

27/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K-né Ny. I. E. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

28/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P-né H. E. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

29/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. Zs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

30/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

A. Zs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

31/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

D. H. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

32/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

G. M. K. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

33/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

H. L. M. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

34/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

35/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

V. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

36/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P. R. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

37/2020. (V.6.) számú Határozata

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat feladatellátási helyének változásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

38/2020. (V.6.) számú Határozata

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szakmai programjának módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

39/2020. (V. 06.) számú Határozata (ZÁRT)

K-né N. R. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

40/2020. (V. 08.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

41/2020. (V.8.) számú Határozata

a Szigetvári Vár nyitva tartásának rendjéről,

valamint az alkalmazandó jegyárakról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

42/2020. (V.8.) számú Határozata

Szigetvár Város közigazgatási területén található játszóterek, valamint sportpályák használatának

 engedélyezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

43/2020. (V.11.) számú Határozata

a Szigetvári Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő Szigetvár, Vár utca 2/2. és a 312/2. hrsz. alatti ingatlanon üzemelő légszennyező pontforrás 2019. évi LM bevallás elkészítése tárgyában kötendő megbízási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

44/2020. (V.12.) számú Határozata

Jogpontok Jogsegélyszolgálat működésének biztosítására kötendő használati szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

45/2020. (V.14.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

47/2020. (V.15.) számú Határozata (ZÁRT)

7900 Szigetvár, József A. u. 5. I/3. szám alatt lévő szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

48/2020. (V.15.) számú Határozata

a 2019-es évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évre vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerinti beszámolója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

49/2020. (V.20.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

50/2020. (V.20.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

51/2020. (V.20.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

52/2020. (V.21.) számú Határozata

a rendkívüli óvodai, bölcsődei szünet visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

53/2020. (V.21.) számú Határozata

Az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 2. sz. 220. hrsz. alatti ingatlan földkábeles villamos energia ellátásának biztosítása érdekében 06/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

54/2020. (V.22.) számú Határozata

Szigetvár Város közigazgatási területén található játszóterek, valamint sportpályák használatának

 engedélyezéséről szóló 42/2020. (V.8.) számú Határozat módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

55/2020. (V.26.) számú Határozata

a Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt.-vel

kötendő közszolgáltatási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

56/2020. (V.26.) számú Határozata

A Gasztro - Tulipán Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, 229/1. hrsz. alatti ingatlanon meglévő villanyoszlopról történő villamos energia vétel tárgyában

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

57/2020. (V.26.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

58/2020. (V.27.) számú Határozata

szalagszűrő prés eszközhasználati díj terhére történő javításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

59/2020. (V.28.) számú Határozata

A Kisváros Nonprofit Kft. részére a 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 2. sz. 1787/148. hrsz. alatti általános iskola ingatlanán található 1 db kiszáradt fa és a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. sz. 20. hrsz. alatti általános iskola ingatlanán található 11 db beteg, elszáradt fa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

60/2020. (V.28.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Hársfa u. 18. sz. 1075. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1093. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

61/2020. (V.28) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Perczel M. u. 1. sz. 1925/88. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1925/2. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

62/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

63/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

64/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárások elindításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

65/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

66/2020. (VI.3.) számú Határozata

A Megawatt Észak Naperőmű Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, 0111/3. hrsz. alatti ingatlanon 497 kVA-es napelemes kiserőmű termelői vezetékének létesítéséhez 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

67/2020. (VI.08.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

68/2020. (VI.08.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi rendes közgyűlésének hatáskörébe tartozó-,

de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

69/2020. (VI.09.) számú Határozata (ZÁRT)

tulajdonosi hozzájárulásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

70/2020. (VI.15.) számú Határozata

tervezési- és felhasználási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

71/2020. (VI.16.) számú Határozata

ideiglenes forgalmi rendről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

72/2020. (VI.16.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

73/2020. (VI.17.) számú Határozata (ZÁRT)

ingatlanértékesítéshez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 
74/2020. (VI.17.) számú Határozata (ZÁRT)
ingatlanrész bérbeadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

75/2020. (VI.17.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárások eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

76/2020. (XI.10.) számú Határozata (ZÁRT)

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan összeállított igazságügyi szakértői vélemény alapján szükséges döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

77/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Alkotmány tér 36. sz. 1544 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1600 hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

78/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén u. 32. sz. 374 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 348 hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

79/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Alkotmány tér 35. sz. 1545 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1600 hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

80/2020. (XI.19.) számú Határozata (ZÁRT)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíj pályázatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

81/2020. (XI.20.) számú Határozata (ZÁRT)

az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, a beérkezett pályázatok eredményhirdetéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

82/2020. (XI.23.) számú Határozata

A Szigetvár-Szentlőrinc-Pécs 6-os számú főút északi oldalán tervezett kerékpárútról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

83/2020. (XI.23.) számú Határozata

a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

84/2020. (XI.24.) számú Határozata

alpolgármester illetményének csökkentéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

85/2020. (XI.25.) számú Határozata

az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 azonosító számú „Esély Otthon- Édes Otthon” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

86/2020. (XI.26.) számú Határozata (ZÁRT)

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

87/2020. (XI.30.) számú Határozata

„Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházása Szigetvár Város Önkormányzat részére” tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

88/2020. (XI.30.) számú Határozata

Közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

89/2020. (XI.30.) számú Határozata

az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan drámapedagógia képzési szolgáltatást ellátó szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

90/2020. (XI.30.) számú Határozata (ZÁRT)

„Szigetvár Város közigazgatási területén közvilágítási rendszer bérbeadása és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

91/2020. (XI.30.) számú Határozata

a Vigadó tervezési szerződés módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

92/2020. (XI.30.) számú Határozata

az Igmándy kúria hasznosításáról, nyílt pályázati eljárás indításáról,

valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

93/2020. (XII.02.) számú Határozata

a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. gazdasági társaságba delegált felügyelő bizottsági tagok

díjazásának megállapításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

94/2020. (XII.02.) számú Határozata

a Janus Pannonius Múzeummal kötött, a „Civitas Invicta” című, valamint a „Szulejmán szultán elveszett zarándokvárosa” című kiállításokkal kapcsolatos kölcsönzési szerződések módosításáról

Szigetvár Város Polgármestere

95/2020. (XII.03.) számú Határozata

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása”

című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet ismételt kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

96/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Görösgali út 18. sz. 1909 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1924/1 hrsz., 1924/3 hrsz. és 1924/4 hrsz. alatti ingatlanokat éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

97/2020. (XII.08.) számú Határozata

a KEHOP-1.2.1 kódszámú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázathoz kapcsolódó helyi klímastratégiáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

98/2020. (XII.08.) számú Határozata

az eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Almás utca 7., Almás utca 16/1. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

100/2020. (XII.10.) számú Határozata (ZÁRT)

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

101/2020. (XII.15.) számú Határozata

a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelyváltozási és új telephely létesítési kérelméről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

102/2020. (XII.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A Szigetvár, Belterület 861/3 hrsz-ú beépítetlen terület, mint felajánlott

 vagyontárgy elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

103/2020. (XII.16.) számú Határozata

Önkormányzati tulajdonú- Szigetvár, belterület 33/10. hrsz - ingatlan bérbeadásának tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

104/2020. (XII.16.) számú Határozata

a 2021. évi startmunka program programtervezetéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

105/2020. (XII.18.) számú Határozata (ZÁRT)

az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíj pályázat eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

106/2020. (XII.22.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi rendes közgyűlésének hatáskörébe tartozó-, de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

107/2020. (XII.22.) számú Határozata (ZÁRT)

B.M. szigetvári lakos részére szükséglakás kiutalásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

108/2020. (XII.28.) számú Határozata (ZÁRT)

„Közművelődési megállapodás megkötése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

1/2021. (I.04.) számú Határozata

 az Igmándy kúria hasznosításáról, ismételt nyílt pályázati eljárás indításáról, valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

2/2021. (I.04.) számú Határozata

 az önkormányzati tulajdonú ingatlan - Szigetvár József Attila u. 5.- bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

3/2021. (I.04.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Szigetvár Város közigazgatási területén közvilágítási rendszer bérbeadása és üzemeltetése” tárgyú, EKR001069312020 azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

4/2021. (I.08.) számú Határozata

eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Kanizsai u.-Szegfű u. sarok és becefai összekötő vezetéken tolózárak cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

Szigetvári Város Önkormányzat Polgármestere

5/2021. (I.12.) számú Határozata

a VMOP-1.4.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című projekt keretében Integrált Településfejlesztési Stratégiát készítő szervezet kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

6/2021. (I.13.) számú Határozata

a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat indításáról és a pályázatot készítő közreműködő szervezet kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

7/2021. (I.14.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Istvánffy M. u. 31. sz. 54 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 64 hrsz. alatti ingatlant éríntő villamos földkábel építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

8/2021. (I.14.) számú Határozata 

Molnár Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Molnár Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

9/2021. (I.18.) számú Határozata

a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó tanulmány készítő, illetve tervező szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről, pályázat benyújtásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

10/2021. (I.25.) számú Határozata

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet ismételt kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredménye

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

11/2021. (I.25.) számú Határozata (ZÁRT)

TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó (TOP-4.1.1-16, TOP-1.4.1-15, EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16, EFOP-3.9.2-16, EFOP-1.2.11-16, TOP-4.2.1-16) árubeszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés módosítások utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

12/2021. (I.26.) számú Határozata

Önkormányzati tulajdonú ingatlan - Szigetvár József Attila u. 5.- bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

13/2021. (I.26.) számú Határozata

 Igmándy kúria hasznosításáról, ismételt nyílt pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

14/2021. (I.26.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2021. évi rendkívüli közgyűlésének hatáskörébe tartozó-,

de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

15/2021. (I.27.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Szent I. u. 1786/80 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1786/66 hrsz. alatti ingatlant érintő villamos földkábel építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

16/2021. (I.27.) számú Határozata (ZÁRT)

a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

17/2021. (I.28.) számú Határozata

 2019. évben zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány korrekciója az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján a Molnár Imre Városi Könyvtár érintettségében

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere
18/2021. (I.28.) számú Határozata
a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

19/2021. (I.28.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete állami főépítészi és tárgyalásos eljárásokban történő felülvizsgálata partnerségi folyamatának elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

20/2021. (II.03.) számú Határozata

a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2020. évi alakulásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

21/2021. (II.04.) számú Határozata

a 2020/2021-es fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásokról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

22/2021. (II.04.) számú Határozata

a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

23/2021. (II.04.) számú Határozata

a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

25/2021. (II.05.) számú Határozata

a Szigetvári Zrínyi Vár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

26/2021. (II.05.) számú Határozata

Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

27/2021. (II.05.) számú Határozata (ZÁRT)

a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészek megvásárlásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

28/2021. (II.12.) számú Határozata

a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2021. évi támogatási lehetőségről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

29/2021. (II.12.) számú Határozata

Szigetvár város közművelődési feladatellátásának munkaterve és

rendezvényterve a 2021. évi átmeneti időszakra

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

30/2021. (II.12.) számú Határozata

a polgármester szabadságának ütemezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

31/2021. (II.12.) számú Határozata

a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos 2020. évi beszámolóról, a további együttműködés kezdeményezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere
Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

35/2021. (II.19.) számú Határozata (ZÁRT)

a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészek megvásárlásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

36/2021. (II.19.) számú Határozata

eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár Szennyvíztisztító Telepen üzemelő utóülepítő forgó kotró hajtóművének cseréje tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

37/2021. (II.22.) számú Határozata

a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00107 számú "Élhető város - éltető közösség" című projektjéhez kapcsolódó naptári éven belüli futamidejű támogatást megelőlegező forgóeszközhiteléhez kapcsolódó alapítói engedély hitel felvételéhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

   38/2021. (II.22.) számú Határozata

   a Mikrolift Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

39/2021. (II.22.) számú Határozata (ZÁRT)

a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú „Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálás” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

40/2021. (II.25.) számú Határozata (ZÁRT)

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra

vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

41/2021. (II.26.) számú Határozata

TAF Kft. részére a Szigetvár József Attila utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként történő bejegyzésével kapcsolatos nyilatkozatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

42/2021. (III.01.) számú Határozata

Szigetvár, belterület 1787/145 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó

nyilvános pályázati eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

43/2021. (III.01.) számú Határozata (ZÁRT)

Szigetvár, zártkert 3878/5 hrsz-ú beépítetlen terület, mint felajánlott vagyontárgy elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

44/2021. (III.01.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

45/2021. (III.01.) számú Határozata (ZÁRT)

F. L-né szigetvári lakos szociális célú tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének elbírálásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

46/2021. (III.01.) számú Határozata

2020. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

47/2021. (III.02.) számú Határozata

A Kisváros Nonprofit Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, belterület 

172 hrsz. alatti ingatlanon található 1 db platánfa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

48/2021. (III.03.) számú Határozata (ZÁRT)

a GINOP-7-1-3-15-2016-00005 azonosító számú „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértői szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

49/2021. (III.05.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Közművelődési megállapodás megkötése”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

50/2021. (III.05.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Közművelődési megállapodás megkötése” tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás

indítása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

51/2021. (III.08.) számú Határozata

Eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár Szennyvíztisztító Telepen üzemelő III. számú szennyvízátemelőben üzemelő 1. számú szivattyú felújítása és a Miklós utca 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

52/2021. (III.08.) számú Határozata

a 2020. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

53/2021. (III.08.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Településképi védelméről szóló 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata partnerségi folyamatának elindításáról, valamint Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 17/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelet felsőbb szintű jogszabály által szükségessé vált módosítások átvezetéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

54/2021. (III.08.) számú Határozata

a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

55/2021. (III.09.) számú Határozata

a polgármester szabadságának ütemezéséről szóló 30/2021. (II.12.) számú polgármesteri határozat visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

56/2021. (III.10.) számú Határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására irányuló pályázatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

57/2021. (III.11.) számú Határozata

a 2020. évi belső ellenőrzési jelentésekről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

58/2021. (III.12.) számú Határozata (ZÁRT)

az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás keretében új pályázó bevonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

59/2021. (III.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 „Körforgalom építése Szigetvár 67-es főút és a József Attila utca csomópontjában” tárgyú pályázathoz kapcsolódó telek vásárlásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

60/2021. (III.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása „tárgyú a Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás közbenső döntése tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

61/2021. (III.16.) számú Határozata

A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

62/2021. (III.16.) számú Határozata

Szigetvár város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

63/2021. (III.16.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

64/2021. (III.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási tanácsának 2021. március 4-i ülésén tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

65/2021. (III.16.) számú Határozata

A PANNON Európai Területi Társulás 2021. március 23-i online közgyűlés

napirendi pontjainak anyagáról szóló tájékoztatóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

66/2021. (III.17.) számú Határozata (ZÁRT)

az önkormányzati tulajdonban álló, Szigetvár, külterület 0127/2. hrsz-ú „kivett dögtér” művelési ágú ingatlan ajándékozásának visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

67/2021. (III.18.) számú Határozata

az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött „teljes ellátású közvilágítás célú villamosenergia adásvételi szerződés és a teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés közintézmények részére” tárgyú szerződések utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

68/2021. (III.19.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Szabadság u. 24. sz. 556 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 449 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

69/2021. (III.19.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Turbéki u. 41/1. sz. 861/1 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 956/4 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

70/2021. (III.19.) számú Határozata

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

71/2021. (III.23.) számú Határozata

a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak nyújtandó adományozásról,

valamint a korábban kötött adományozási szerződés alapján átadott

pénzeszközök felhasználásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

72/2021. (III.23.) számú Határozata

a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2020. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

73/2021. (III.23.) számú Határozata

a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2020. évi gazdálkodásáról és a

2019/2020-as nevelési év szakmai munkájáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

74/2021. (III.23.) számú Határozata

a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

75/2021. (III.26.) számú Határozata

a Szigetvár, belterület 1787/145 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó

nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

76/2021. (IV.06.) számú Határozata

a Molnár Imre Városi Könyvtár 2020. évi tevékenységéről,

valamint 2021. évi munkatervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

77/2021. (IV.06.) számú Határozata (ZÁRT)

a Szigetvár Város Önkormányzat 2020. évi peres eljárásairól

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

78/2021. (IV.09.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete állami főépítészi és tárgyalásos eljárásokban történő felülvizsgálata partnerségi folyamatának lezárásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

79/2021. (IV.09.) számú Határozata

a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete és Szigetvár Város Önkormányzata között létrejövő adományozási szerződés alapján megállapított,

kedvezményes Szigetvári Vár belépőjegy árakról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

80/2021. (IV.09.) számú Határozata

a Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum új elnökének megválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

81/2021. (IV.13.) számú Határozata

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó

2020. évi beszámoló elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

82/2021. (IV.14.) számú Határozata

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról

 a tervezett költségek figyelembevételével

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

83/2021. (IV.14.) számú Határozata

a Tér-Zene program keretében benyújtott egyedi támogatási kérelem

utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

84/2021. (IV.15.) számú Határozata

a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.

könyvvizsgálójának megválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

85/2021. (IV.16.) számú Határozata

a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület-tel kötendő együttműködési megállapodás tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

86/2021. (IV.16.) számú Határozata

az Eppingen-Szigetvár Baráti Kör címerhasználati kérelméről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

87/2021. (IV.19.) számú Határozata

a Szigetvári Zrínyi Vár NÖF Nkft. Kastélykártya programjához történő csatlakozási folyamat elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

88/2021. (IV.19.) számú Határozata (ZÁRT)

önkormányzati tulajdonban álló, Szigetvár, külterület 0127/2. hrsz-ú „kivett dögtér” művelési ágú ingatlan elbirtoklásának elismerése tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

89/2021. (IV.20.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár (Vár u.) 1733 hrsz. vill.en.bőv._3 tárgyú közcélú elektromos vezeték létesítése vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 252/1 hrsz., 254/1 hrsz. és 1732/2 hrsz. alatti ingatlanokat éríntő villamos földkábel építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

90/2021. (IV.28.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Közművelődési megállapodás 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményhirdetése tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

91/2021. (IV.28.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat által alapított közalapítványok

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

92/2021. (IV.28.) számú Határozata

a Szigetvári Zrínyi Vár csatlakozásáról a NÖF Nkft. és a

Magyar Turisztikai Ügynökség között született

együttműködési megállapodás keretében elindított virtuális kincskereső játékhoz

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

93/2021. (IV.28.) számú Határozata

Papp és Tsa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében

Dr. Papp Gábor gyermekszakorvos hatályos feladat-ellátási szerződésének

módosítása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

94/2021. (IV.29.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete állami főépítészi eljárásban történő felülvizsgálata partnerségi folyamatának elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

95/2021. (V.04.) számú Határozata

a Szigetvár belterület 1980/4. hrsz. számú ingatlan vízelvezetési

szolgalmi jogának tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

96/2021. (V.04.) számú Határozata (ZÁRT)

a GINOP-7.1.3-16-2015-2016-00005 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

„Szigetvár rekreációs központ létesítése 2.” tárgyú kivitelező szervezet

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

97/2021. (V.04.) számú Határozata

Szigetvári Rendőrkapitányság és Szigetvár Város Önkormányzat

közterület-felügyeletre vonatkozó 2020. évi együttműködésének értékeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

98/2021. (V.04.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és

természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2021. január 1 - 2021. március 31. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

99/2021. (V.04.) számú Határozata

a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 kódszámú „Körforgalom építése

Szigetvár 67-es főút és a József Attila utca csomópontjában” című pályázathoz kapcsolódó

az EU-WINNER CONSULTING Tanácsadó és Szolgálató Kft-vel kötött

vállalkozási szerződés módosítása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

100/2021. (V.04.) számú Határozata (ZÁRT)

a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és

felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

101/2021. (V.04.) számú Határozata

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló

pályázathoz kapcsolódó ismételt döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

102/2021. (V.06.) számú Határozata

a 2020-as évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

ellátásáról szóló beszámolóról (1.sz. melléklet)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

103/2021. (V.07.) számú Határozata

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2021. évi I-II. havi beszámoló elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

104/2021. (V.07.) számú Határozata

EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon” című pályázat könyvvizsgáló szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

105/2021. (V.07.) számú Határozata

aeszközhasználati díj terhére történő Szigetvár 1786/80 hrsz. számú ingatlan ívóvíz és szennyvíz bekötése tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

106/2021. (V.11.) számú Határozata

a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és

feltételeinek támogatására” irányuló pályázatról

a részönkormányzat területén található kultúrházakhoz kapcsolódóan

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

107/2021. (V.11.) számú Határozata

a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és

feltételeinek támogatására” irányuló pályázatról

városi sporttelepen található öltözőhöz kapcsolódóan

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

108/2021. (V.11.) számú Határozata

a Szigetvári Várban alkalmazandó belépőjegy-, illetve

kiegészítő szolgálatások árairól és a Török Házban alkalmazandó belépőjegy áráról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

109/2021. (IV.28.) számú Határozata

Papp és Tsa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében

Dr. Papp Gábor gyermekszakorvos hatályos feladat-ellátási szerződésének

módosítása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

110/2021. (V.17.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek

Magyar Államkincstár által végzett pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzési jelentése

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

111/2021. (V.17.) számú Határozata (ZÁRT)

a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlés tartása nélküli, írásbeli

szavazás útján meghozandó döntéseiről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

112/2021. (V.19.) számú Határozata

az eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Kerecsényi utca 9. és

Szigetvár, Szulimán utca 26. szám alatti ingatlanok ingatlan ívóvíz

bekötővezetékének kiváltása és Becefa Fő utca 22. locsoló vízmérő

beépítése tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

113/2021. (V.21.) számú Határozata

a Vigadó szünetmentes tápegységhez kapcsolódó

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

114/2021. (V.21.) számú Határozata

a Szigetvári Vigadó 2021. évre vonatkozó bérleti díjainak megállapításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

115/2021. (V.21.) számú Határozata

Szigetvár város közösségi művelődési feladatellátásáról,

a 2021. év január-április hónapok közötti - átmeneti időszak alatt - végzett

közművelődési tevékenységekről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

116/2021. (V.21.) számú Határozata

Közterület elnevezésének megállapításáról (Szigetvár 102. hrsz.)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

117/2021. (V.26.) számú Határozata

„Zöld Vár-Szigetvári várpark revitalizálás” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú pályázathoz kapcsolódó mobil bútor beszerzése tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

118/2021. (V.28.) számú Határozata

a Szigetvár Város Önkormányzat hozzájárulása az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által

benyújtott CLLD pályázat keretében fejlesztendő 1787/124. hrsz számú

„kivett kollégium udvar” megnevezésű ingatlanrészhez kapcsolódóan

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

119/2021. (V.28.) számú Határozata

a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített

éves beszámolójáról, 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

120/2021. (V.28.) számú Határozata

a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített

éves beszámolójáról és a 2021. évi üzleti tervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

121/2021. (V.28.) számú Határozata

Szigetvár város közművelődési feladatellátásának 2021.évi szolgáltatási és rendezvénytervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

122/2021. (V.28.) számú Határozata

a Szigetvár, Berzsenyi u. 2. szám alatt található orvosi rendelőben praktizáló háziorvosok megbízási szerződéseinek módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

123/2021. (V.28.) számú Határozata

a T-Event Global Kft. és Szigetvár Város Önkormányzat között

létrejövő bérleti szerződés megkötésének az elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

124/2021. (V.28.) számú Határozata

a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 2021. évi üzleti tervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

125/2021. (V.28.) számú Határozata (ZÁRT)

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2021. május 26-i ülésén tárgyalt napirendi pontok

kapcsán hozott döntések elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

126/2021. (V.31.) számú Határozata

a hatályos településszerkezeti terv módosításáról

a lefolytatott tárgyalásos eljárás alapján

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

127/2021. (V.31.) számú Határozata (ZÁRT)

2021. évben „Nevelés Ügyéért Plakett” adományozásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

128/2021. (VI.07.) számú Határozata

az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt

pályázathoz való igény benyújtásának tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

129/2021. (VI.07.) számú Határozata

Somló Tamás emlékére állítandó bronz szoborról,

annak Vanyúr István szobrászművész által történő megalkotásáról,

annak költségéről, és a vállalkozási szerződés megkötésének tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

130/2021. (VI.08.) számú Határozata (ZÁRT)

K.L.-né szigetvári lakos részére szükséglakás kiutalásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

131/2021. (VI.09.) számú Határozata

az eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár-Becefa, AK 50/18 típusú víztorony felújítása

(víztér belső festése, szár külső festése) tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

132/2021. (VI.09.) számú Határozata a

„Zöld Vár-Szigetvári várpark revitalizálás” című  TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú pályázathoz kapcsolódó mobil bútor beszerzése egyszerű beszerzési eljárás eredménye tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

133/2021. (VI.10.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a

helyi építési szabályzatról szóló 29/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete állami főépítészi eljárásban történő felülvizsgálata partnerségi folyamatának elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

134/2021. (VI.14.) számú Határozata

az alpolgármester illetményének visszaállításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

135/2021. (VI.14.) számú Határozata

az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosító számú „Héthatár-Humán szolgáltatások

fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat tárgyában képzési szolgáltatást

ellátó szervezet kiválasztása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

136/2021. (VI.14.) számú Határozata

Előterjesztés a „Zöld Vár-Szigetvári várpark revitalizálás” című

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú pályázathoz kapcsolódó

tervezői művezetésre vonatkozó megbízásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

137/2021. (VI.14.) számú Határozata

az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosító számú „Héthatár-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat könyvvizsgáló feladatokat ellátó szervezet kiválasztása tárgyában kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról

Polgármesteri rendeletek

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 6/2020. (III.16.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/4. pont 7. alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 7/2020. (IV.15.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 8/2020. (IV.24.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/1.pont k) alpontban meghatározott, a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 9/2020. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklet III/4. pont 2.alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 10/2020. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számű melléklet III/5. pont 5. pont b) alpontban meghatározott, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 11/2020. (V.6.) rendelete a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 12/2020. (V.14.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/5. pont 5. pont a) alpontban meghatározott a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 13/2020. (V.29.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló

szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 14/2020. (V.29.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 15/2020. (V.29.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 16/2020. (VI.2.) számú rendeleteSzigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/1. pont c) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 17/2020. (VI.15.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 18/2020. (VI.15.) rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 24/2020. (XI.11.) rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet III/1. pont k) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (XI.24.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a parkolási díjakról szóló 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3.számú melléklet III/4. pont 12.alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil,Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 41/2002. (XII.15.) rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 39/2002. (XII.13.) rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási díjakról szóló 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 27/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/5. pont 5. pont h) alpontban meghatározott a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.11.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselésiszabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjáról szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működéséről szóló 17/2015. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendeltének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2021. évi költségvetés mellékletei

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról   Mellékletek 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (III.02.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 17/2015. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet III/1. pont k) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IV.6.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (melléklet)

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet III/4. pont 6. alpontban meghatározott a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IV.19.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról (melléklet)

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő testülete 29/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő testülete 29/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeltének módosításáról                                        1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 

Szigetvár város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.05.)  önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!