Polgármesteri határozatok és rendeletek

Polgármesteri határozatok

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

1/2020. (III.12.) számú Határozata 

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülése napirendi pontjainak elfogadásáról szóló 63/2020. (III.12.) Kt.sz. Határozata megerősítéséről 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

2/2020. (III.12.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri összeférhetetlenségi eljárás eredményéről szóló 64/2020. (III.12.) Kt. sz. Határozata megerősítéséről 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

3/2020. (III.12.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a GINOP-7.1.3-15-20156-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, lelátó beszerzéséről szóló 65/2020. (III.12.) Kt. sz. Határozata megerősítéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

4/2020. (III.16.) számú Határozata

rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

5/2020. (III.17.) számú Határozata

a Szigetvári Vár zárva tartásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

6/2020. (III.31.) számú Határozata

vállalkozói szerződés módosításáról (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

7/2020. (III.31.) számú Határozata

ingatlanbérbeadásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

8/2020. (III.31.) számú Határozata

kiviteli tervkészítésről, kiviteli terv felülvizsgálatáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

9/2020. (III.31.) számú Határozata

vállalkozási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

10/2020. (III.31.) számú Határozata

egészségügyi dolgozók díjmentes utazásának lehetőségéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

11/2020. (IV.02.) számú Határozata

rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

12/2020. (IV.07.) számú Határozata

kártérítési eljárásban megállapodás megkötéséről (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

13/2020. (IV.22.) számú Határozata

a gazdasági program elfogadásáról

SZIGETVÁR TERV - A SZIGETVÁRI EMBEREK ÉS SZIGETVÁR VÁROS 2019-2024-ES CIKLUSRA VONATKOZÓ PROGRAMJA EGY MINŐSÉGI VÁROSÉRT 

Szigetvár város Önkormányzat Polgármestere

14/2020. (IV.27.) számú Határozata

tulajdonosi hozzájárulásról

Szigetvár Város Polgármestere

15/2020. (IV.27.) számú Határozata

alpolgármester illetményének csökkentéséről

Szigetvár Város Polgármestere

16/2020. (IV.27.) számú határozata közbeszerzési eljárás eredményéről (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

17/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az E-On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Fertő köz 10. sz. 1479. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1473. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

18/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az Istvánffy Miklós Általános Iskola részére a 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 2. sz. 1787/148. hrsz. alatti ingatlanon található 3 db kiszáradt fa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

19/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Mártírok útja 2. szám 314/2. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának biztosítása érdekében 06/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezéséhez

Szigetvár Város Polgármestere

20/2020. (IV.28.) számú határozata

a civil szervezetek támogatására 2019. évben kiírt pályázat keretében a felhasználási és elszámolási határidő meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

21/2020. (IV.28.) számú Határozata

tervezési szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

22/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

F. J. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

23/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

H. Cs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

24/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. L. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

25/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P. Gy. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

26/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

Sz. O. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

27/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K-né Ny. I. E. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

28/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P-né H. E. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

29/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. Zs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

30/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

A. Zs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

31/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

D. H. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

32/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

G. M. K. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

33/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

H. L. M. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

34/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

35/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

V. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

36/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P. R. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

37/2020. (V.6.) számú Határozata

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat feladatellátási helyének változásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

38/2020. (V.6.) számú Határozata

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szakmai programjának módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

39/2020. (V. 06.) számú Határozata (ZÁRT)

K-né N. R. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

40/2020. (V. 08.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

41/2020. (V.8.) számú Határozata

a Szigetvári Vár nyitva tartásának rendjéről,

valamint az alkalmazandó jegyárakról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

42/2020. (V.8.) számú Határozata

Szigetvár Város közigazgatási területén található játszóterek, valamint sportpályák használatának

 engedélyezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

43/2020. (V.11.) számú Határozata

a Szigetvári Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő Szigetvár, Vár utca 2/2. és a 312/2. hrsz. alatti ingatlanon üzemelő légszennyező pontforrás 2019. évi LM bevallás elkészítése tárgyában kötendő megbízási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

44/2020. (V.12.) számú Határozata

Jogpontok Jogsegélyszolgálat működésének biztosítására kötendő használati szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

45/2020. (V.14.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

47/2020. (V.15.) számú Határozata (ZÁRT)

7900 Szigetvár, József A. u. 5. I/3. szám alatt lévő szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

48/2020. (V.15.) számú Határozata

a 2019-es évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évre vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerinti beszámolója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

49/2020. (V.20.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

50/2020. (V.20.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

51/2020. (V.20.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

52/2020. (V.21.) számú Határozata

a rendkívüli óvodai, bölcsődei szünet visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

53/2020. (V.21.) számú Határozata

Az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 2. sz. 220. hrsz. alatti ingatlan földkábeles villamos energia ellátásának biztosítása érdekében 06/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

54/2020. (V.22.) számú Határozata

Szigetvár Város közigazgatási területén található játszóterek, valamint sportpályák használatának

 engedélyezéséről szóló 42/2020. (V.8.) számú Határozat módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

55/2020. (V.26.) számú Határozata

a Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt.-vel

kötendő közszolgáltatási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

56/2020. (V.26.) számú Határozata

A Gasztro - Tulipán Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, 229/1. hrsz. alatti ingatlanon meglévő villanyoszlopról történő villamos energia vétel tárgyában

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

57/2020. (V.26.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

58/2020. (V.27.) számú Határozata

szalagszűrő prés eszközhasználati díj terhére történő javításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

59/2020. (V.28.) számú Határozata

A Kisváros Nonprofit Kft. részére a 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 2. sz. 1787/148. hrsz. alatti általános iskola ingatlanán található 1 db kiszáradt fa és a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. sz. 20. hrsz. alatti általános iskola ingatlanán található 11 db beteg, elszáradt fa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

60/2020. (V.28.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Hársfa u. 18. sz. 1075. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1093. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

61/2020. (V.28) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Perczel M. u. 1. sz. 1925/88. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1925/2. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

62/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

63/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

64/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárások elindításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

65/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

66/2020. (VI.3.) számú Határozata

A Megawatt Észak Naperőmű Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, 0111/3. hrsz. alatti ingatlanon 497 kVA-es napelemes kiserőmű termelői vezetékének létesítéséhez 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

67/2020. (VI.08.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

68/2020. (VI.08.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi rendes közgyűlésének hatáskörébe tartozó-,

de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

69/2020. (VI.09.) számú Határozata (ZÁRT)

tulajdonosi hozzájárulásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

70/2020. (VI.15.) számú Határozata

tervezési- és felhasználási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

71/2020. (VI.16.) számú Határozata

ideiglenes forgalmi rendről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

72/2020. (VI.16.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

73/2020. (VI.17.) számú Határozata (ZÁRT)

ingatlanértékesítéshez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 
74/2020. (VI.17.) számú Határozata (ZÁRT)
ingatlanrész bérbeadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

75/2020. (VI.17.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárások eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

76/2020. (XI.10.) számú Határozata (ZÁRT)

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan összeállított igazságügyi szakértői vélemény alapján szükséges döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

77/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Alkotmány tér 36. sz. 1544 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1600 hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

78/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Tinódi Sebestyén u. 32. sz. 374 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 348 hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

79/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Alkotmány tér 35. sz. 1545 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1600 hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

80/2020. (XI.19.) számú Határozata (ZÁRT)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíj pályázatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

81/2020. (XI.20.) számú Határozata (ZÁRT)

az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, a beérkezett pályázatok eredményhirdetéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

82/2020. (XI.23.) számú Határozata

A Szigetvár-Szentlőrinc-Pécs 6-os számú főút északi oldalán tervezett kerékpárútról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

83/2020. (XI.23.) számú Határozata

a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

84/2020. (XI.24.) számú Határozata

alpolgármester illetményének csökkentéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

85/2020. (XI.25.) számú Határozata

az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 azonosító számú „Esély Otthon- Édes Otthon” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

86/2020. (XI.26.) számú Határozata (ZÁRT)

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

87/2020. (XI.30.) számú Határozata

„Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházása Szigetvár Város Önkormányzat részére” tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

88/2020. (XI.30.) számú Határozata

Közvilágítás karbantartó szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

89/2020. (XI.30.) számú Határozata

az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódóan drámapedagógia képzési szolgáltatást ellátó szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

90/2020. (XI.30.) számú Határozata (ZÁRT)

„Szigetvár Város közigazgatási területén közvilágítási rendszer bérbeadása és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

91/2020. (XI.30.) számú Határozata

a Vigadó tervezési szerződés módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

92/2020. (XI.30.) számú Határozata

az Igmándy kúria hasznosításáról, nyílt pályázati eljárás indításáról,

valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

93/2020. (XII.02.) számú Határozata

a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. gazdasági társaságba delegált felügyelő bizottsági tagok

díjazásának megállapításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

94/2020. (XII.02.) számú Határozata

a Janus Pannonius Múzeummal kötött, a „Civitas Invicta” című, valamint a „Szulejmán szultán elveszett zarándokvárosa” című kiállításokkal kapcsolatos kölcsönzési szerződések módosításáról

Szigetvár Város Polgármestere

95/2020. (XII.03.) számú Határozata

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása”

című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet ismételt kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

96/2020. (XI.18.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Görösgali út 18. sz. 1909 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1924/1 hrsz., 1924/3 hrsz. és 1924/4 hrsz. alatti ingatlanokat éríntő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

97/2020. (XII.08.) számú Határozata

a KEHOP-1.2.1 kódszámú "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázathoz kapcsolódó helyi klímastratégiáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

98/2020. (XII.08.) számú Határozata

az eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Almás utca 7., Almás utca 16/1. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

100/2020. (XII.10.) számú Határozata (ZÁRT)

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

101/2020. (XII.15.) számú Határozata

a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelyváltozási és új telephely létesítési kérelméről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

102/2020. (XII.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A Szigetvár, Belterület 861/3 hrsz-ú beépítetlen terület, mint felajánlott

 vagyontárgy elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

103/2020. (XII.16.) számú Határozata

Önkormányzati tulajdonú- Szigetvár, belterület 33/10. hrsz - ingatlan bérbeadásának tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

104/2020. (XII.16.) számú Határozata

a 2021. évi startmunka program programtervezetéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

105/2020. (XII.18.) számú Határozata (ZÁRT)

az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosítószámú „Humán kapacitások a Szigetvári járásban” című projekthez kapcsolódó ösztöndíj pályázat eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

106/2020. (XII.22.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi rendes közgyűlésének hatáskörébe tartozó-, de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

107/2020. (XII.22.) számú Határozata (ZÁRT)

B.M. szigetvári lakos részére szükséglakás kiutalásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

108/2020. (XII.28.) számú Határozata (ZÁRT)

„Közművelődési megállapodás megkötése” tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

1/2021. (I.04.) számú Határozata

 az Igmándy kúria hasznosításáról, ismételt nyílt pályázati eljárás indításáról, valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

2/2021. (I.04.) számú Határozata

 az önkormányzati tulajdonú ingatlan - Szigetvár József Attila u. 5.- bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

3/2021. (I.04.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Szigetvár Város közigazgatási területén közvilágítási rendszer bérbeadása és üzemeltetése” tárgyú, EKR001069312020 azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

4/2021. (I.08.) számú Határozata

eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Kanizsai u.-Szegfű u. sarok és becefai összekötő vezetéken tolózárak cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

Szigetvári Város Önkormányzat Polgármestere

5/2021. (I.12.) számú Határozata

a VMOP-1.4.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című projekt keretében Integrált Településfejlesztési Stratégiát készítő szervezet kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

6/2021. (I.13.) számú Határozata

a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat indításáról és a pályázatot készítő közreműködő szervezet kiválasztásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

7/2021. (I.14.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Istvánffy M. u. 31. sz. 54 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 64 hrsz. alatti ingatlant éríntő villamos földkábel építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

8/2021. (I.14.) számú Határozata 

Molnár Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A Molnár Imre Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

9/2021. (I.18.) számú Határozata

a TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó tanulmány készítő, illetve tervező szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről, pályázat benyújtásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

10/2021. (I.25.) számú Határozata

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet ismételt kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredménye

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

11/2021. (I.25.) számú Határozata (ZÁRT)

TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó (TOP-4.1.1-16, TOP-1.4.1-15, EFOP-4.1.8-16, EFOP-2.1.2-16, EFOP-3.9.2-16, EFOP-1.2.11-16, TOP-4.2.1-16) árubeszerzés tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerződés módosítások utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

12/2021. (I.26.) számú Határozata

Önkormányzati tulajdonú ingatlan - Szigetvár József Attila u. 5.- bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

13/2021. (I.26.) számú Határozata

 Igmándy kúria hasznosításáról, ismételt nyílt pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

14/2021. (I.26.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2021. évi rendkívüli közgyűlésének hatáskörébe tartozó-,

de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

15/2021. (I.27.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Szent I. u. 1786/80 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1786/66 hrsz. alatti ingatlant érintő villamos földkábel építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

16/2021. (I.27.) számú Határozata (ZÁRT)

a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

17/2021. (I.28.) számú Határozata

 2019. évben zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány korrekciója az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján a Molnár Imre Városi Könyvtár érintettségében

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere
18/2021. (I.28.) számú Határozata
a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

19/2021. (I.28.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 29/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete állami főépítészi és tárgyalásos eljárásokban történő felülvizsgálata partnerségi folyamatának elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

20/2021. (II.03.) számú Határozata

a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2020. évi alakulásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

21/2021. (II.04.) számú Határozata

a 2020/2021-es fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásokról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

22/2021. (II.04.) számú Határozata

a 2021. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

23/2021. (II.04.) számú Határozata

a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

25/2021. (II.05.) számú Határozata

a Szigetvári Zrínyi Vár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

26/2021. (II.05.) számú Határozata

Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

27/2021. (II.05.) számú Határozata (ZÁRT)

a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészek megvásárlásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

28/2021. (II.12.) számú Határozata

a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2021. évi támogatási lehetőségről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

29/2021. (II.12.) számú Határozata

Szigetvár város közművelődési feladatellátásának munkaterve és

rendezvényterve a 2021. évi átmeneti időszakra

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

30/2021. (II.12.) számú Határozata

a polgármester szabadságának ütemezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

31/2021. (II.12.) számú Határozata

a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos 2020. évi beszámolóról, a további együttműködés kezdeményezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere
Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

35/2021. (II.19.) számú Határozata (ZÁRT)

a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft.-ben lévő üzletrészek megvásárlásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

36/2021. (II.19.) számú Határozata

eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár Szennyvíztisztító Telepen üzemelő utóülepítő forgó kotró hajtóművének cseréje tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

37/2021. (II.22.) számú Határozata

a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00107 számú "Élhető város - éltető közösség" című projektjéhez kapcsolódó naptári éven belüli futamidejű támogatást megelőlegező forgóeszközhiteléhez kapcsolódó alapítói engedély hitel felvételéhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

   38/2021. (II.22.) számú Határozata

   a Mikrolift Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

39/2021. (II.22.) számú Határozata (ZÁRT)

a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú „Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálás” című pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

40/2021. (II.25.) számú Határozata (ZÁRT)

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra

vonatkozó nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

41/2021. (II.26.) számú Határozata

TAF Kft. részére a Szigetvár József Attila utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként történő bejegyzésével kapcsolatos nyilatkozatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

42/2021. (III.01.) számú Határozata

Szigetvár, belterület 1787/145 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó

nyilvános pályázati eljárás indításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

43/2021. (III.01.) számú Határozata (ZÁRT)

Szigetvár, zártkert 3878/5 hrsz-ú beépítetlen terület, mint felajánlott vagyontárgy elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

44/2021. (III.01.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

45/2021. (III.01.) számú Határozata (ZÁRT)

F. L-né szigetvári lakos szociális célú tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének elbírálásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

46/2021. (III.01.) számú Határozata

2020. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

47/2021. (III.02.) számú Határozata

A Kisváros Nonprofit Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, belterület 

172 hrsz. alatti ingatlanon található 1 db platánfa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

48/2021. (III.03.) számú Határozata (ZÁRT)

a GINOP-7-1-3-15-2016-00005 azonosító számú „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértői szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

49/2021. (III.05.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Közművelődési megállapodás megkötése”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

50/2021. (III.05.) számú Határozata (ZÁRT)

a „Közművelődési megállapodás megkötése” tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás

indítása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

51/2021. (III.08.) számú Határozata

Eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár Szennyvíztisztító Telepen üzemelő III. számú szennyvízátemelőben üzemelő 1. számú szivattyú felújítása és a Miklós utca 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

52/2021. (III.08.) számú Határozata

a 2020. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

53/2021. (III.08.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Településképi védelméről szóló 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata partnerségi folyamatának elindításáról, valamint Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 17/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelet felsőbb szintű jogszabály által szükségessé vált módosítások átvezetéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

54/2021. (III.08.) számú Határozata

a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

55/2021. (III.09.) számú Határozata

a polgármester szabadságának ütemezéséről szóló 30/2021. (II.12.) számú polgármesteri határozat visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

56/2021. (III.10.) számú Határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására irányuló pályázatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

57/2021. (III.11.) számú Határozata

a 2020. évi belső ellenőrzési jelentésekről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

58/2021. (III.12.) számú Határozata (ZÁRT)

az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatás keretében új pályázó bevonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

59/2021. (III.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00003 „Körforgalom építése Szigetvár 67-es főút és a József Attila utca csomópontjában” tárgyú pályázathoz kapcsolódó telek vásárlásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

60/2021. (III.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Napsugár Óvoda és Bölcsőde felújítása „tárgyú a Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás közbenső döntése tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

61/2021. (III.16.) számú Határozata

A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

62/2021. (III.16.) számú Határozata

Szigetvár város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

63/2021. (III.16.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

64/2021. (III.16.) számú Határozata (ZÁRT)

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási tanácsának 2021. március 4-i ülésén tárgyalt napirendi pontok kapcsán hozott döntések elfogadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

65/2021. (III.16.) számú Határozata

A PANNON Európai Területi Társulás 2021. március 23-i online közgyűlés

napirendi pontjainak anyagáról szóló tájékoztatóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

66/2021. (III.17.) számú Határozata (ZÁRT)

az önkormányzati tulajdonban álló, Szigetvár, külterület 0127/2. hrsz-ú „kivett dögtér” művelési ágú ingatlan ajándékozásának visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

67/2021. (III.18.) számú Határozata

az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött „teljes ellátású közvilágítás célú villamosenergia adásvételi szerződés és a teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés közintézmények részére” tárgyú szerződések utólagos jóváhagyásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

68/2021. (III.19.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Szabadság u. 24. sz. 556 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 449 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

69/2021. (III.19.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a 7900 Szigetvár, Turbéki u. 41/1. sz. 861/1 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 956/4 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

70/2021. (III.19.) számú Határozata

az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

71/2021. (III.23.) számú Határozata

a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak nyújtandó adományozásról,

valamint a korábban kötött adományozási szerződés alapján átadott

pénzeszközök felhasználásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

72/2021. (III.23.) számú Határozata

a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2020. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

73/2021. (III.23.) számú Határozata

a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái intézmény 2020. évi gazdálkodásáról és a

2019/2020-as nevelési év szakmai munkájáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

74/2021. (III.23.) számú Határozata

a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

75/2021. (III.26.) számú Határozata

a Szigetvár, belterület 1787/145 hrsz. alatti telek értékesítéséhez kapcsolódó

nyilvános pályázati eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

76/2021. (IV.06.) számú Határozata

a Molnár Imre Városi Könyvtár 2020. évi tevékenységéről,

valamint 2021. évi munkatervéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

77/2021. (IV.06.) számú Határozata (ZÁRT)

a Szigetvár Város Önkormányzat 2020. évi peres eljárásairól

 

Polgármesteri rendeletek

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 6/2020. (III.16.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/4. pont 7. alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 7/2020. (IV.15.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 8/2020. (IV.24.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/1.pont k) alpontban meghatározott, a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 9/2020. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklet III/4. pont 2.alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 10/2020. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számű melléklet III/5. pont 5. pont b) alpontban meghatározott, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 11/2020. (V.6.) rendelete a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 12/2020. (V.14.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/5. pont 5. pont a) alpontban meghatározott a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 13/2020. (V.29.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló

szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 14/2020. (V.29.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 15/2020. (V.29.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 16/2020. (VI.2.) számú rendeleteSzigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/1. pont c) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 17/2020. (VI.15.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 18/2020. (VI.15.) rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 24/2020. (XI.11.) rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet III/1. pont k) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (XI.24.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a parkolási díjakról szóló 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3.számú melléklet III/4. pont 12.alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil,Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságára átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 41/2002. (XII.15.) rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 39/2002. (XII.13.) rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási díjakról szóló 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 27/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/5. pont 5. pont h) alpontban meghatározott a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.11.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselésiszabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjáról szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működéséről szóló 17/2015. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendeltének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (II.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2021. évi költségvetés mellékletei

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról   Mellékletek 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (III.02.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló 17/2015. (IV.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (III.08.) önkormányzati rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet III/1. pont k) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete a közterületeken és nyilvános helyeken kötelező maszkviselési szabályokról szóló 24/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!