Polgármesteri határozatok és rendeletek

Polgármesteri határozatok

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

1/2020. (III.12.) számú Határozata 

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülése napirendi pontjainak elfogadásáról szóló 63/2020. (III.12.) Kt.sz. Határozata megerősítéséről 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

2/2020. (III.12.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri összeférhetetlenségi eljárás eredményéről szóló 64/2020. (III.12.) Kt. sz. Határozata megerősítéséről 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

3/2020. (III.12.) számú Határozata

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a GINOP-7.1.3-15-20156-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről, lelátó beszerzéséről szóló 65/2020. (III.12.) Kt. sz. Határozata megerősítéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

4/2020. (III.16.) számú Határozata

rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

5/2020. (III.17.) számú Határozata

a Szigetvári Vár zárva tartásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

6/2020. (III.31.) számú Határozata

vállalkozói szerződés módosításáról (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

7/2020. (III.31.) számú Határozata

ingatlanbérbeadásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

8/2020. (III.31.) számú Határozata

kiviteli tervkészítésről, kiviteli terv felülvizsgálatáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

9/2020. (III.31.) számú Határozata

vállalkozási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

10/2020. (III.31.) számú Határozata

egészségügyi dolgozók díjmentes utazásának lehetőségéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

11/2020. (IV.02.) számú Határozata

rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet elrendeléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

12/2020. (IV.07.) számú Határozata

kártérítési eljárásban megállapodás megkötéséről (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

13/2020. (IV.22.) számú Határozata

a gazdasági program elfogadásáról

SZIGETVÁR TERV - A SZIGETVÁRI EMBEREK ÉS SZIGETVÁR VÁROS 2019-2024-ES CIKLUSRA VONATKOZÓ PROGRAMJA EGY MINŐSÉGI VÁROSÉRT 

Szigetvár város Önkormányzat Polgármestere

14/2020. (IV.27.) számú Határozata

tulajdonosi hozzájárulásról

Szigetvár Város Polgármestere

15/2020. (IV.27.) számú Határozata

alpolgármester illetményének csökkentéséről

Szigetvár Város Polgármestere

16/2020. (IV.27.) számú határozata közbeszerzési eljárás eredményéről (ZÁRT)

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

17/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az E-On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Fertő köz 10. sz. 1479. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1473. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

18/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az Istvánffy Miklós Általános Iskola részére a 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 2. sz. 1787/148. hrsz. alatti ingatlanon található 3 db kiszáradt fa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

19/2020. (IV.27.) számú Határozata

Az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Mártírok útja 2. szám 314/2. hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának biztosítása érdekében 06/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezéséhez

Szigetvár Város Polgármestere

20/2020. (IV.28.) számú határozata

a civil szervezetek támogatására 2019. évben kiírt pályázat keretében a felhasználási és elszámolási határidő meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

21/2020. (IV.28.) számú Határozata

tervezési szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

22/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

F. J. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

23/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

H. Cs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

24/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. L. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

25/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P. Gy. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

26/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

Sz. O. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

27/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K-né Ny. I. E. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

28/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P-né H. E. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

29/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. Zs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

30/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

A. Zs. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

31/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

D. H. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

32/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

G. M. K. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

33/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

H. L. M. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

34/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

K. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

35/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

V. J-né szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

36/2020. (V. 05.) számú Határozata (ZÁRT)

P. R. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

37/2020. (V.6.) számú Határozata

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat feladatellátási helyének változásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

38/2020. (V.6.) számú Határozata

A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Szakmai programjának módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

39/2020. (V. 06.) számú Határozata (ZÁRT)

K-né N. R. szigetvári lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

40/2020. (V. 08.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

41/2020. (V.8.) számú Határozata

a Szigetvári Vár nyitva tartásának rendjéről,

valamint az alkalmazandó jegyárakról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

42/2020. (V.8.) számú Határozata

Szigetvár Város közigazgatási területén található játszóterek, valamint sportpályák használatának

 engedélyezéséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

43/2020. (V.11.) számú Határozata

a Szigetvári Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő Szigetvár, Vár utca 2/2. és a 312/2. hrsz. alatti ingatlanon üzemelő légszennyező pontforrás 2019. évi LM bevallás elkészítése tárgyában kötendő megbízási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

44/2020. (V.12.) számú Határozata

Jogpontok Jogsegélyszolgálat működésének biztosítására kötendő használati szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

45/2020. (V.14.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

47/2020. (V.15.) számú Határozata (ZÁRT)

7900 Szigetvár, József A. u. 5. I/3. szám alatt lévő szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

48/2020. (V.15.) számú Határozata

a 2019-es évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Szigetvár Város Önkormányzat 2019. évre vonatkozó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerinti beszámolója a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

49/2020. (V.20.) számú Határozata

megrendelőről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

50/2020. (V.20.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

51/2020. (V.20.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

52/2020. (V.21.) számú Határozata

a rendkívüli óvodai, bölcsődei szünet visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

53/2020. (V.21.) számú Határozata

Az E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 2. sz. 220. hrsz. alatti ingatlan földkábeles villamos energia ellátásának biztosítása érdekében 06/1 kV-os csatlakozó kábel elhelyezéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

54/2020. (V.22.) számú Határozata

Szigetvár Város közigazgatási területén található játszóterek, valamint sportpályák használatának

 engedélyezéséről szóló 42/2020. (V.8.) számú Határozat módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

55/2020. (V.26.) számú Határozata

a Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt.-vel

kötendő közszolgáltatási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

56/2020. (V.26.) számú Határozata

A Gasztro - Tulipán Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, 229/1. hrsz. alatti ingatlanon meglévő villanyoszlopról történő villamos energia vétel tárgyában

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

57/2020. (V.26.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

58/2020. (V.27.) számú Határozata

szalagszűrő prés eszközhasználati díj terhére történő javításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

59/2020. (V.28.) számú Határozata

A Kisváros Nonprofit Kft. részére a 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 2. sz. 1787/148. hrsz. alatti általános iskola ingatlanán található 1 db kiszáradt fa és a 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 9-13. sz. 20. hrsz. alatti általános iskola ingatlanán található 11 db beteg, elszáradt fa kivágása tárgyában

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

60/2020. (V.28.) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Hársfa u. 18. sz. 1075. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1093. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

61/2020. (V.28) számú Határozata

Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, Perczel M. u. 1. sz. 1925/88. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása vonatkozásában a 7900 Szigetvár, 1925/2. hrsz. alatti ingatlant éríntő gázelosztó vezeték építéséhez

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

62/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

63/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

64/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárások elindításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

65/2020. (VI.02.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

66/2020. (VI.3.) számú Határozata

A Megawatt Észak Naperőmű Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 98-104.) beruházó részére tulajdonosi hozzájárulás a 7900 Szigetvár, 0111/3. hrsz. alatti ingatlanon 497 kVA-es napelemes kiserőmű termelői vezetékének létesítéséhez 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

67/2020. (VI.08.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

68/2020. (VI.08.) számú Határozata (ZÁRT)

a Baranya-Víz Zrt. 2020. évi rendes közgyűlésének hatáskörébe tartozó-,

de közgyűlés megtartása nélkül írásban történő részvényesi döntéshozatalról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

69/2020. (VI.09.) számú Határozata (ZÁRT)

tulajdonosi hozzájárulásról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

70/2020. (VI.15.) számú Határozata

tervezési- és felhasználási szerződésről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

71/2020. (VI.16.) számú Határozata

ideiglenes forgalmi rendről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

72/2020. (VI.16.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

73/2020. (VI.17.) számú Határozata (ZÁRT)

ingatlanértékesítéshez kapcsolódó nyilvános pályázati eljárás elindításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 
74/2020. (VI.17.) számú Határozata (ZÁRT)
ingatlanrész bérbeadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere

75/2020. (VI.17.) számú Határozata

egyszerű beszerzési eljárások eredményéről

 

Polgármesteri rendeletek

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 6/2020. (III.16.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/4. pont 7. alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 7/2020. (IV.15.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 6/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 8/2020. (IV.24.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/1.pont k) alpontban meghatározott, a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 9/2020. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklet III/4. pont 2.alpontban meghatározott, a Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 10/2020. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számű melléklet III/5. pont 5. pont b) alpontban meghatározott, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 11/2020. (V.6.) rendelete a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 12/2020. (V.14.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/5. pont 5. pont a) alpontban meghatározott a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 13/2020. (V.29.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló

szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 14/2020. (V.29.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 15/2020. (V.29.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 16/2020. (VI.2.) számú rendeleteSzigetvár Város Önkormányzatának Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklet III/1. pont c) alpontban meghatározott a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskör visszavonásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 17/2020. (VI.15.) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere 18/2020. (VI.15.) rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!