Társadalmi részvétel az önkormányzati jogalkotásban

Tisztelt helyi társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek!

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait  Szigetvár Város Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének 41/A.-B. §-ai tartalmazzák:

„41/A. §   (1) A rendeletalkotás előkészítése során a társadalmi egyeztetés érdekében a Képviselő-testületi ülést megelőző 14. nap 16 órától a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel biztosítani kell a rendelet-tervezetek véleményezését az Önkormányzat hivatalos honlapján.

(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a jegyző döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: a)a költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról, b)a helyi adóról, annak módosításáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit, c)fizetési kötelezettségekről szóló rendelet-tervezetet, d)annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, e)annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek esetében a rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabály határidőt határoz meg, és a társadalmi egyeztetés lefolytatása mellett a határidő betartása nem biztosítható.

(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Szigetvár Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

(5) Az egyeztetésben részt vevők javaslatot (a továbbiakban: előzetes javaslat) fogalmazhatnak meg.

(6) Az előzetes javaslatot a tervezetről szóló előterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka.    

41/B. §   (1)A rendelet előkészítője azon szervezetekkel, amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek közvetlen egyeztetést folytat le.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül más személyeket, szervezeteket is bevonhat a közvetlen egyeztetésbe, valamint kérelemre lehetőséget biztosíthat meghatározott jogszabály véleményezésében való részvételre.”

Rendelet-tervezetek:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete (Véleményezési határidő: 2023. szeptember 26. 

A közterület használatáról szóló 23/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet (Véleményezési határidő: 2023. szeptember 26.) 

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete (Véleményezési határidő: 2023. május 23.) 

A piacról szóló helyi önkormányzati rendelet tervezete (Véleményezési határidő: 2011. november 21.)

 A közterület felügyelőről szóló önkormányzati rendelet tervezete (Véleményezési határidő: 2011. november 21.)

A szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (Véleményezési határidő: 2011. november 21.)

A szabálysértésekről szóló önkormányzati rendelet tervezete  (Véleményezési határidő: 2011. november 21.)

A közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) Ör. módosításának rendelet-tervezete (Véleményezési határidő: 2012. január 17.)

Adórendeletek módosítása tv-i észrevétel miatt (Véleményezési határidő: 2012. január 17.)

Parkolási rendelet megalkotása (Véleményezési határidő: 2012. január 17.)

A nemdohányzok védelmének helyi szabályairól szóló Ör.  (Véleményezési határidő: 2012. január 17.)

Külföldi kiküldetésrőlről szóló Ör.  (Véleményezési határidő: 2012. január 17.)

A díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések  alapításáról és adományozásuk rendjéről (Véleményezési határidő: 2012. február 21.)

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló Ör. módosítása (Véleményezési határidő: 2012. május 18.)

Az önkormányzati biztosról szóló Ör. módosításáról (Véleményezési határidő. 2012. május 18.)

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületnének SZMSZ módosításáról (Véleményezséi határidő: 2012. május 18.)

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az alábbi e-mail címre várjuk: titkarsag[at]szigetvar[dot]hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!