Dokumentumok

Szigetvár város vízkárelhárítási védelmi terve 

 

Településszerkezeti ter​​v és településrendezési terv

Összefoglaló

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása és Szigetvár város partnerségi rendjét meghatározó 9/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a Hübner Tervező Kft. került megbízásra a településrendezési eszköz kidolgozásával, így Dr. Hübner Mátyás vezető tervező és Berkecz Balázs városi főépítész irányításával zajlott a Szigetvár város településszerkezeti terve és településrendezési terve, valamint a helyi építési szabályzatról szóló rendeletének megalkotása.
 

Szigetvár Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve - Helyi Építési Szabályzat hatályos  (egységes szerkezetben)
                                                                                                           Szabályozási terv
                                                                                                           A digitálisan aláírt szabályozási tervlap 
                                                                                                           A legutóbbi módosítás alátámasztó munkarésze 
                                                                                                           A HÉSZ legutóbbi módósításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi jegyzőkönyv
Szigetvár településszerkezeti terve - /sites/default/files/szigetvar_telszerk_terv.pdf
Szigetvár településszerkezeti terve melléklet 
Zöldfelületi rendszer elemei - /sites/default/files/szigetvar_szerkezeti_terv_zoldfel_0.pdf
Szigetvár örökségvédelmi hatástanulmánya - /sites/default/files/oroksegvedelmi_hatastanulmany.pdf
Szigetvár régészeti hatástanulmánya - /sites/default/files/regeszeti_hatastanulmany.pdf
Szigetvár környezeti értékelése - /sites/default/files/szigetvar_kornyezeti_ertekelese_2017.pdf
Szigetvár településrendezési terve - változások lapja - /sites/default/files/valtozasok_lapja.pdf
Szigetvár településrendezési terve - változások lapja - átnézeti térkép - /sites/default/files/valtozasok_lapja_atnezeti.pdf
Szigetvár települési arculati kézikönyv - /sites/default/files/szigetvar_tak_jovahagyott_x.pdf

Szigetvári Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Szigetvár Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szigetvár Város Településfejlesztési Koncepciója ( 158/2015. V.28. Kt. sz.határozat )

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

Összefoglaló

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása és Szigetvár város partnerségi rendjét meghatározó 9/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a Hübner Tervező Kft. került megbízásra a településrendezési eszköz kidolgozásával, így Dr. Hübner Mátyás vezető tervező és Berkecz Balázs városi főépítész irányításával zajlik a Szigetvár város településkép arculati kézikönyv és településképi rendeletének megalkotása.

/sites/default/files/szigetvar_tak_jovahagyott_x.pdf

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2015. (IV.13.) számú rendelete Szigetvár város településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működéséről 

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2017. (XII.21.) számú rendelete Szigetvár város településképi védelméről 

9/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendeési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól

Közösségi Beavatkozási Terv a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) c. felhívásra - Komplex fejlesztés a szigetvári Móra Ferenc lakótelepen                 Áttekintő térképvázlatok

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!