Adatvédelem

Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról
 
 
Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.
  • Az adatvédelmi Rendelettel való összhang érdekében felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
  • Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését. Az adatvédelmi szabályzat elérhető a város honlapján (lap alján).
  • A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.
  • A Hivatal, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv, Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.
 
Információ, panasz
Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat.
Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Serbakov Márton Tibor jogi előadó
Telefon: 06 73 514 322
 
Panasz ügyintézés a Hatóságnál További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

Szigetvár, 2024. február 19.

                                                                                                              Dr. Weszner Veronika sk.
                                                                                                                             jegyző
 

 

Szigetvári Polgármesteri Hivatal Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzata

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Szigetvár Város területén az Önkormányzat üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - A "Földgáz energia beszerzése Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei részére 2024 energia évre" tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben történő adatkezelésről 
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!