Pályázatok

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megkezdődött a Móra Ferenc lakótelep 1. háztömbjében lévő szegregátum szociális rehabilitációja a „Komplex fejlesztés a szigetvári Móra Ferenc lakótelepen” című projekt keretében, melynek megvalósítására 150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Szigetvár Város Önkormányzat által vezetett konzorcium. A projekt célja a szegregálódott területen élő lakosság komplex, egymásra épülő tevékenységekkel, programokkal, szolgáltatásokkal való társadalmi-szociális és kulturális integrációjának és felzárkózásának elősegítése.

A projekt 2023. március 1-én kezdődött, melynek első fázisában felmérésre kerültek azok a hiányosságok, problémák, amelyek megoldásra várnak a szegregált területen élő lakosság szempontjából, majd kidolgozásra került a Közösségi Beavatkozási Terv, az a szakmai program, amely részletesen tartalmazza a közel 4 éves, komplex, a szociális rehabilitációt elősegítő fejlesztéseket. Közben felülvizsgálatra és módosításra került az Integrált Településfejlesztési Stratégia is a szegregátum fejlesztési beavatkozásokra tekintettel.

A 2023. szeptember 28. napján tartott testületi ülésén hagyta jóvá Szigetvár Város képviselő testülete a Közösségi Beavatkozási Tervet, és így megkezdődhetett a Móra Ferenc lakótelep 1. háztömbben élők társadalmi-szociális és kulturális felzárkózása, integrációja. A komplex fejlesztés szerteágazó és sokszor egymásra épülő programokat és szolgáltatásokat foglal magában, ezek közül a legfontosabbak:

Közösségfejlesztési szolgáltatások, családi és közösségi rendezvények, szociális szolgáltatások, tanulás támogatás gyerekeknek, fiataloknak, munkavállalást segítő tanácsadás és mentorálás, valamint a prevenciós és az egészségfejlesztést segítő programok. A projekt szolgáltatásait képzett szociális- és egészségügyi helyi szakemberek biztosítják.

A projekt kapcsolódik a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BA1-2022-00001 "Infrastrukturális fejlesztés a Szigetvári Móra Ferenc lakótelepen" - Szociális célú városrehabilitáció (Infrastrukturális fejlesztés) projekthez, figyelembe véve, hogy az infrastrukturális beruházásokat követően, még fél évig a közösségfejlesztési projektelemek meg fenntartásra kerülnek. A projekt tervezett időtartama 4,5 év, azaz 54 hónap.

A TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú „Komplex fejlesztés a szigetvári Móra Ferenc lakótelepen” című projekt Szigetvár Város Önkormányzat, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat és a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumában, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg a „TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” c. felhívás finanszírozásában.

A projekt kezdési időpontja: 2023. március 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2027.augusztus 31.

 

További információ kérhető

Szigetvár Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályán

Marton-Fekete Csilla osztályvezetőtől

 

Elérhetőségek:

telefonszám: 06-73/ 514-324

e-mail cím: muszaki[at]szigetvar[dot]hu