Közbeszerzések

KÖZBESZERZÉSEK JOGI HÁTTERE:

I. Közbeszerzések Tanácsa honlapja

II. 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)

III. A Szigetváir Polgármesteri Hivatal és Szigetvár Város Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

KÖZBESZERZÉSI TERVEK:

2012. évi közbeszerzési terv

2013. évi közbeszerzési terv

2014. évi közbeszerzési terv

2015. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv      1. számú módosítás    2. számú módosítás

2019. évi közbeszerzési terv      1. számú módosítás   2. számú módosítás

2020. évi közbeszerzési terv      1. számú módosítás 

2021. évi közbeszerzési terv      1. számú módosítás 

2022. évi közbeszerzési terv 

 

Közművelődési megállapodás 2021 -Közbeszerzés  

 
 

 

ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGZÉSEK:

I. Éves statisztikai összegzések 2010. évről

1. Szigetvár Város Önkormányzata

2. Szigetvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

/2010. évben nem folytatott le szerződéskötéssel zárulóan közbeszerzési eljárást

és nem vett részt központosított közbeszerzésben sem/.

3. Csertő Község Önkormányzata /2010. évben nem folytatott le szerződéskötéssel

zárulóan közbeszerzési eljárást és nem vett részt központosított közbeszerzésben sem./

II. Éves statisztikai összegzések 2011. évről

1. Szigetvár Város Önkormányzata

2. Szigetvár Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 3. Csertő Község Önkormányzata A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY 2/A. §-ÁNAK ALKALMAZÁSÁAVAL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK (IN-HOUSE BESZERZÉSEK): (feltöltés alatt!) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK: 2011. évben lefolytatott eljárások: - Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének energiaracionalizálása

- Ajánlattételi felhívás - Vállalkozási szerződés

- Szigetvár Város Önkormányzatának az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás megrendelése (a közbeszerzési eljárás eredménytelen, vállalkozási szerződés aláírására nem került sor)

Ajánlattételi felhívás

- Oroszlán-szív: Szigetvár város történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" tárgyú DDOP.4.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában projektmenedzsment szervezet kiválasztása

Ajánlattételi felhívás Megbízás szerződés

- Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése - DDOP-5.1.5/c-09-2010-0049 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó "Szigetvár város bel- és külterületi vízrendezése építési beruházás III." tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás Vállalkozási szerződés

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!