Testületi anyagok archívum

2015.12.17.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés a 2016. évi folyószámlahitel keret igényléséről (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 3. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vonatkozásában 2007. július 01. napján kötött Feladat-átvállalási szerződés módosításáról
 4. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátására kötött Feladat-ellátási szerződések 1. sz. módosításáról
 5. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – a védőnői feladatok ellátása érdekében – kötendő megállapodásról
 6. Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel kötött autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó szerződés módosításáról
 7. Előterjesztés a Sziget-Therm Kft-vel kötött vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról
 8. Előterjesztés a Diszkont-Petró Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról
 9. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződés utólagos jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés a háziorvosi ügyelethez szükséges gépkocsi beszerzés egyszeri támogatási összegéről
 11. Előterjesztés Szigetvár város közalapítványainak beszámolójáról, valamint a közalapítványok működésének áttekintéséről
 12. Előterjesztés a Zrínyi Miklós Emlékév Emlékbizottságba tag delegálásáról
 13. Előterjesztés a Szigetvári Vár ünnepi nyitvatartási rendjéről, valamint szóróanyag megrendeléséről
 14. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkatervének meghatározásáról
 15. Előterjesztés a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2016. évi célok meghatározásáról
 16. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. november 17. – 2015. december 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 17. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 18. Előterjesztés a „Közszolgáltatási szerződés megkötéséről közművelődési feladatok ellátására” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés Guczogi Gábor önkormányzati képviselővel szemben folytatott méltatlansági eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés P.A. szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezésének ismételt megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés az 1566. évi ostrom 450. évfordulójának méltó megünneplése érdekében létrehozott Emlékbizottságba tagok delegálásáról (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2015. december 7-i taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán hozott döntésekről (Zárt ülés!)

2015.11.26.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 2. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete közterület-használatról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
 5. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ megalakításáról
 6. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nek átadott köztisztasági gépekre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről, Használati megállapodás elfogadásáról
 7. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás elindításáról
 8. Előterjesztés bérleti/eszközhasználati díj mértékének elfogadásáról
 9. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződés utólagos jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásáról
 11. Előterjesztés haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről és a Janus Pannonius Múzeummal kötött kölcsönszerződés utólagos jóváhagyásáról
 12. Előterjesztés a város fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények felújítási, bővítési és korszerűsítési feladatairól a választási ciklus időszakában
 13. Előterjesztés a 2015. szeptemberig lezajlott városi rendezvények szakmai, pénzügyi beszámolójáról
 14. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 15. Előterjesztés Dr. Solymosi Terézia Megbízási szerződésének módosításáról
 16. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. október 16. – 2015. november 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 17. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 18. Előterjesztés Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés a Zrínyi Miklós Ifjúsági Alapítvány kérelméről (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerinti szociális tűzifa támogatás ügyében K.J. szigetvári lakos fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerinti szociális tűzifa támogatás ügyében S.G-né szigetvári lakos fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2015.11.20. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Szigetvár Gyógyfürdő Kft. 280.000.000,- Ft összegű hiteléhez kapcsolódó kezességvállalási szerződésről, valamint a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2015. november 20-i taggyűlésén tárgyalandó napirendi pont kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)

2015.10.29.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete közterület-használatról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 5. Előterjesztés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, az Oktatási Centrummal – a szakképzési centrumok által ellátandó közfeladatok érdekében – kötendő Vagyonkezelési szerződésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Használati szerződés módosításáról
 6. Előterjesztés muzeális intézmény létrehozásáról
 7. Előterjesztés a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakításáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről
 9. Előterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról
 10. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan
 11. Előterjesztés Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. részére történő forrásátadásról
 12. Előterjesztés KEHOP ivóvízminőség-javító programról
 13. Előterjesztés a Hivatali kazánház berendezéseinek működtetésére vonatkozó megbízási szerződésről
 14. Előterjesztés gőztechnológiai eszközökről
 15. Előterjesztés a 300/2015. (X.09.) Kt. sz. határozat módosításáról
 16. Előterjesztés a Vigadó működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáról (Zárt ülés!)
 17. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nek átadott, az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök bérletére vonatkozó bérleti díj megfizetésével kapcsolatos megkeresésről
 18. Előterjesztés a Városi Könyvtár 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról
 19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 20. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. szeptember 01. – 2015. október 15. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 21. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 22. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott kérelem elbírálásáról (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Zrínyi Miklós Ifjúsági Alapítvány kérelméről (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés a „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázathoz kapcsolódó szerződés-tervezetek elfogadásáról (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés 2016. évben posztumusz díszpolgári cím adományozásáról (Zárt ülés!)
 26. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. „v.a.” utolsó üzleti évéről szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak, zárójelentésének és vagyonfelosztásának elfogadásáról, valamint a végelszámolás befejezésével összefüggő döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

2015.10.09. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata folyószámla-hitelszerződésének módosításáról
 2. Előterjesztés a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015. számú pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások eredményéről (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 3. Előterjesztés a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola tető helyreállítása tárgyában kivitelező szervezet kiválasztásáról
 4. Előterjesztés a Micimackó Óvoda tetőszerkezetének és csapadékvíz elvezetésének helyreállítása tárgyában beszerzési és közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról
 5. Előterjesztés a Micimackó Óvoda épületére új magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása tárgyában műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról
 6. Előterjesztés a „Védőnői szolgálat fejlesztése Szigetváron” című pályázat eszközbeszerzéséről
 7. Előterjesztés a „Védőnői szolgálat fejlesztése Szigetváron” című pályázat eszközbeszerzéséről
 8. Előterjesztés „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázat eszközbeszerzéséről
 9. Előterjesztés a Szigetvári Várban alkalmazandó belépőjegyár csomagok elfogadásáról, a Vár nyitvatartási rendjének módosításáról
 10. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 11. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)

 2015.10.01. (Rendkívüli)

 1. Városi kitüntetések adományozása

2015.09.24.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete közterület-használatról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alkalmazásának tapasztalatairól, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 5. Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 6. Előterjesztés a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetvári Tagintézményének elhelyezéséről, valamint használati szerződés elfogadásáról
 7. Előterjesztés a Szigetvári Vár nyitvatartási rendjének és belépőjegy árának meghatározásáról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
 9. Előterjesztés jókarbantartási kötelezettség teljesítéséről
 10. Előterjesztés kerékpárút tervezésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 11. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályzat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról
 12. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások alakulásáról
 13. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 14. Előterjesztés a Szigetvár, Vár u. 1. szám alatti 230/1. hrsz.-ú kivett szálloda megnevezésű ingatlan ügyében elővásárlási jog gyakorlásáról (Zárt ülés!)
 15. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala (Zárt ülés!)
 16. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. szeptember 28-i közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 17. Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

2015.09.07. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatallal kötött Üzemeltetési megállapodás 1. számú módosításáról
 2. Előterjesztés előfizetői szerződés utólagos jóváhagyásáról
 3. Előterjesztés a Klimatrio Kft-vel kötendő karbantartási szerződésről
 4. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület részére történő önkormányzati támogatás utalásáról (Zárt ülés!)
 5. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2015. szeptember 8-i közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)
 6. Előterjesztés T.Gy. szigetvári lakos bizottsági döntéssel kapcsolatos beadványáról (Zárt ülés!)

2015.08.28. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VI.1.) számú rendeletének módosításáról
 2. Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról
 3. Előterjesztés a szigetvári V/A. jelű ivóvízkút felújítása tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
 4. Előterjesztés a „KEOP-2015-5.7.0 középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

2015.08.18. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a naperőmű park létesítéséhez kapcsolódó pályázat előkészítéséről (A 2015. 08.14-i Kt. ülés 4. napirendjének anyaga)
 2. Előterjesztés közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez kapcsolódó előkészítő tevékenységről (A 2015.08.14-i Kt. ülés 5. napirendjének anyaga)
 3. Előterjesztés vállalkozási szerződés aláírásáról

2015.08.14.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) rendeletének módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Integrált Településfejlesztési Stratégiájának egyeztetésre bocsátásáról
 3. Előterjesztés a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című pályázati konstrukció keretében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásokról és a pályázat megvalósítási helyszínének pontosításáról
 4. Előterjesztés naperőmű park létesítéséhez kapcsolódó pályázat előkészítéséről
 5. Előterjesztés közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez kapcsolódó előkészítő tevékenységről
 6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú terület megosztásáról
 7. Előterjesztés IPA pályázathoz kapcsolódóan munkacsoport létrehozásáról (Zárt ülés!)
 8. Előterjesztés a „KEOP-2015-5.7.0 középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjának módosításáról (Zárt ülés!)
 9. Előterjesztés nyersvíz használatának megosztásáról szóló megállapodásról (Zárt ülés!)
 10. Előterjesztés T.Gy. közterület-használati engedély ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Zárt ülés!)

2015.08.06. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés naperőmű park létesítéséhez kapcsolódó pályázatról
 2. Előterjesztés Közvilágítási hálózat korszerűsítéséről

2015.08.03. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet önkormányzati vagyonkezelésbe történő adásáról
 3. Előterjesztés a „KEOP-2015-5.7.0 – középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

2015.07.28. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a „KEOP-2015-5.7.0 – középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtásáról
 2. Előterjesztés a „Rendkívüli szociális támogatás – 2015.” pályázat beadásáról

2015.07.21. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a „KEOP-2015-5.7.0 – Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázaton történő indulásról
 2. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.-vel - ügyfélszolgálati iroda elhelyezése tárgyában - kötendő Helyiségbérleti szerződésről
 3. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás vizsgálatára vonatkozó megbízási szerződésről (Zárt ülés!)
 4. Előterjesztés Pap Csaba, autós szlalom versenyző által benyújtott kérelem elbírálásáról (Zárt ülés!)

2015.07.10. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivataltól a kommunális adóról szóló 40/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás megtárgyalásáról
 2. Előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivataltól a telekadóról szóló 41/2002. (XII.15.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás megtárgyalásáról
 3. Előterjesztés a Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázatról
 4. Előterjesztés az alapítványok 2015. évi önkormányzati támogatásáról
 5. Előterjesztés kerékpárút tervezésére vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 6. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló pályázaton történő részvételről
 7. Előterjesztés vállalkozási szerződések utólagos elfogadásáról
 8. Előterjesztés a PANNON Európai Területi Társulás 2015. június 30-i közgyűlésén tárgyalt napirendi pontokról, döntésekről szóló tájékoztatóról
 9. Előterjesztés a Szigetvár, 254/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon létesített műfüves futballpályához kapcsolódó együttműködési megállapodásról, bérleti szerződéséről (Zárt ülés!)
 10. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft., valamint a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába delegált tagok lemondásáról, valamint új tagok választásáról (Zárt ülés!)
 11. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész-hányad megvásárlására vonatkozó ajánlatáról, valamint vagyonkezelői joggal kapcsolatos döntés meghozataláról (Zárt ülés!)
 12. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesületnek utalandó önkormányzati támogatásról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

2015.06.25. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés a Civitas Invicta „DDOP-2.1.1/A-B-12-2012-0012” jelű pályázat informatikai eszközbeszerzéséről
 3. Előterjesztés óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása tárgyú pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztásáról
 4. Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról
 5. Előterjesztés az Ép-Szám Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról
 6. Előterjesztés „Védőnői szolgálat fejlesztése Szigetváron” című DDOP-3.1.3/G-14 jelű pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítását ellátó szervezet kiválasztásáról
 7. „Védőnői szolgálat fejlesztése Szigetváron” című DDOP-3.1.3/G-14 jelű pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (06.01.) számú rendeletének módosításához szükséges tárgyalásos eljárás megindításáról
 9. Előterjesztés a Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény Közérdekű Kiállítóhely Muzeális Intézmény fenntartói feladatainak átvételéről
 10. Előterjesztés a 2015. évi szúnyogirtás megrendeléséről
 11. Előterjesztés a Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület részére biztosítandó pályahasználatról (Zárt ülés!)
 12. Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában benyújtott módosított pályázati igény jóváhagyásáról, továbbá a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tárgyában kötött vállalkozási szerződésről
 13. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkatervéről
 14. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról
 15. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. május 19. - 2015. június 15. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 17. Előterjesztés a „védőnői szolgálat fejlesztése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató kft. által nyersvíz átadás-átvételére kötött megállapodás felmondásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Schenk és Társa Kft. közötti keretszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés ingatlan elhagyása iránti peres eljárás megindításáról (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány alapító Okiratának módosításáról (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. végelszámolásáról (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)

2015.06.17. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának ismételt elfogadásáról
 2. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület „Turisztikai kapcsolatok és termékek fejlesztése a Szigetvári TDM területén” című pályázatáról készített beszámolójáról, valamint az Egyesület részére történő önkormányzati támogatás utalásáról (Zárt ülés!)

2015.06.08. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
 2. Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő gépjárművekről
 3. Előterjesztés a „Védőnői szolgálat fejlesztése Szigetváron” című DDOP-3.1.3/G-14 jelű pályázat közbeszerzési és beszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról
 4. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről az a) pályázati alcél esetén
 5. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről a c) pályázati alcél esetén
 6. Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról
 7. Előterjesztés a Civitas Invicta pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgáló szervezet kiválasztásáról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítéséről
 9. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 176/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat módosításáról (Zárt ülés!)

2015.05.28.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadása
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról, valamint ehhez kapcsolódóan Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjakról, javaslat a temetőkről és temetkezésekről szóló 27/2005. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2015. évi üzleti tervéről
 9. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolójáról
 10. Előterjesztés a Farmon Center Kft-vel kötendő megállapodásról
 11. Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
 12. Előterjesztés az MSB Zrt-vel kötött megbízási szerződések módosításáról
 13. Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt-vel kötött közüzemi szerződés utólagos jóváhagyásáról
 14. Előterjesztés a védőnői szolgálat fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezői szerződés módosításáról
 15. Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel kötendő megállapodásról
 16. Előterjesztés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről
 17. Előterjesztés a Szent István lakótelepi gyalogátkelőhelyek kialakításáról
 18. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről
 19. Előterjesztés fejlesztési koncepció végleges formában történő elfogadásáról
 20. Előterjesztés a Civitas Invicta - DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázat során kiállításhoz kapcsolódó kiszolgáló eszközök (bútorok, színpad) beszerzése" tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés a szigetvári V/A. jelű ivóvízkút felújításáról
 22. Előterjesztés Civitas Invicta pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása tárgyában
 23. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervéről
 24. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló szigetvári Zrínyi téren található Oroszlán szobor képének megjelenítésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
 25. Előterjesztés a „Tölts egy napot Szigetváron 1566-ért” elnevezésű programmal kapcsolatos megállapodásról
 26. Előterjesztés az E.On Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő Együttműködési megállapodásról
 27. Előterjesztés a „Dél-Zselic Sportegyesület Szigetvár” helyiség biztosítására vonatkozó kérelméről
 28. Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás gépjárműveinek értékesítésével kapcsolatos társulási tanács döntéséről szóló tájékoztatóról
 29. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. április 17. - 2015. május 18. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 30. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról
 31. Előterjesztés a Szigetvár, Radován tér 3. szám alatti társasház ellen indítandó peres eljárásról (Zárt ülés!)
 32. Előterjesztés S.Zs. szigetvári lakos rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 33. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint 2015. évi üzleti tervéről (Zárt ülés!)
 34. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2015. május 29-i taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)
 35. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolójáról (Zárt ülés!)
 36. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról (Zárt ülés!)

2015.05.05. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Janus Pannonius Múzeummal kötendő restaurálási szerződésről
 2. Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendelése tárgyú 133/2015. (IV.29.) Kt. számú határozat javításáról
 3. Előterjesztés a „Civitas Invicta – DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázat során kiállításhoz kapcsolódó kiszolgáló eszközök (bútorok, színpad) beszerzése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)

2015. 04. 29.

 1. Előterjesztés a Pannon Volán Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2014. évi beszámoló elfogadásáról
 2. Előterjesztés az ÁLHUBÁL NONPROFIT Kft. 2014. évi Szakmai és Pénzügyi beszámolójáról, állati hulladék begyűjtési, elszállítási tevékenységéről
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról, valamint ehhez kapcsolódóan Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 7. Előterjesztés az Önkormányzat egyes saját bevételei, kezességet és garanciát, valamint az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeinek megállapításáról, valamint a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról, és kormányzati engedély megkéréséről
 8. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződésről és feladat ellátási szerződésről
 9. Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról
 10. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel – a 2015. évi városi ünnepek és rendezvények megvalósítására – kötendő megbízási szerződésről
 11. Előterjesztés a Nara Stúdió Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadásáról
 12. Előterjesztés Micimackó Óvoda engedélyezési és kiviteli tervkészítő tervező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményhirdetéséről
 13. Előterjesztés tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó helyettesítési megállapodásról
 14. Előterjesztés hulladékkezelési megállapodás utólagos jóváhagyásáró
 15. Előterjesztés a védőnői szolgálat fejlesztése Szigetváron című DDOP-3.1.3/G-14-2014-0110 jelű pályázatról
 16. Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
 17. Előterjesztés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 18. Előterjesztés a Szinergia Egyesülettel – a Vigadó épületének használatára – kötött szerződésről
 19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. március 19. - 2015. április 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról
 21. Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról (Zárt ülés!) 

2015.04.10. (Rendkívüli)

 1. Szigetvár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja a 2014-2019-es önkormányzati ciklusra – „Szigetvár Terv – A szigetvári emberek és Szigetvár város 2014-2019-es ciklusra vonatkozó programja egy minőségi városért”
 2. Előterjesztés Szigetvár településképi védelméről és az önkormányzati tervtanács működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról, tervtanács működtetéséről
 3. Előterjesztés az NKA „Zrínyi napok 2015” című pályázat benyújtásáról
 4. Előterjesztés a Tanyagondnoki szolgáltatás törzskönyvi bejelentéséről
 5. Előterjesztés a Bio Aktivátor Kft-vel – a Vigadó épületének használatára – kötött szerződésről, valamint annak módosításáról
 6. Előterjesztés szigetvári belterületi ingatlanok adás-vételére vonatkozó pályázat benyújtásáról (Zárt ülés!)
 7. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. ERSTE Bank Zrt-nél fennálló hitelének kiváltásáról (Zárt ülés!) 

2015.03.30. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés a szigetvári Vár felújítás II. ütem megvalósítását megelőző előkészítő tevékenységről
 3. Előterjesztés a Szigetvári Kórház által bejelentett megtérítési igényről (Zárt ülés!)
 4. Előterjesztés a Civitas Invicta – DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketingkommunikációs és nyilvánosság biztosítása szolgáltatások tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 5. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2015. március 31-i közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)

2015.03.26.

 1. Előterjesztés a település 2014. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról
 2. Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 3. Előterjesztés a „2014. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról”, javaslat a temetőkről és temetkezésekről szóló 27/2005. (XI.5.) Ör. módosításáról
 4. Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2014. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról
 5. Előterjesztés a köznevelési intézmények 2014. évi szakmai munkájáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 37/2004. (X.1.) rendelete módosításáról szóló …/2015. (X.1.) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata helyi adókról szóló rendeleteinek módosításáról
 10. Előterjesztés tanyagondnoki pályázat elbírálásáról, működéshez szükséges rendelet megalkotásáról (Zárt ülés!)
 11. Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti ellátás kapcsán egységes szerkezetű Feladat-átvállalási szerződés elfogadásáról
 12. Előterjesztés a Civitas Invicta pályázathoz kapcsolódóan szaklektori feladatot ellátó szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 13. Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igénylésének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
 14. Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő gépjárművek értékesítéséről
 15. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2015. március 01. - 2015. március 18. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 16. Előterjesztés a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskolával – a Vigadó épületének használatára – kötött szerződésről
 17. Előterjesztés fűtési rendszer helyreállításához kapcsolódó vállalkozási szerződésről
 18. Előterjesztés közművelődési megállapodás módosításáról, a Vigadó épületének használatáról
 19. Előterjesztés a Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény közérdekű kiállítóhely muzeális intézmény fenntartói feladatai átvételének előkészítéséről
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról
 21. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási kérelméről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási kérelméről (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal műemléki épület tetőszerkezetének helyreállítási munkái tárgyában kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2015. március 31-i tartandó közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződések elfogadásáról (Zárt ülés!)
 26. Előterjesztés az 1566. évi ostrom 450. évfordulójának méltó megünneplése érdekében Emlékbizottság létrehozásáról szóló javaslatról (Zárt ülés!)
 27. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület részére átadásra kerülő támogatás folyósításának felfüggesztéséről valamint a turisztikai feladatok ellátásáról (Zárt ülés!)
 28. Előterjesztés H.Gy. szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 29. Előterjesztés M.J.-né szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezés megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 30. Előterjesztés P.A. szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2015.03.23. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások tárgyú pályázatról
 2. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. részére - hiteltörlesztéshez kapcsolódó - kölcsön nyújtásáról (Zárt ülés!)

2015.03.05.

 1. Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár 2015. évi költségvetési tervezetének benyújtása
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló …/2015. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló ../2015. (…) önkormányzati rendeletének
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2004. (X.1.) önkormányzati rendeletének lakosság körében történő társadalmasításának tapasztalatairól
 6. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 7. Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási megállapodás megtárgyalásáról, az előző évi felhasználás elszámolásáról
 8. Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal a közterület-felügyelet vonatkozásában kötött együttműködési megállapodás 2014. évi értékeléséről
 9. Előterjesztés a Dél-Kom Kft. 2014. évi közszolgáltatási tevékenységéről összeállított beszámoló elfogadásáról
 10. Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
 11. Előterjesztés a 2014. évi védőnői munkáról
 12. Előterjesztés a Szigetvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulásáról
 13. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyonkezelési szerződésének módosítása tárgyában
 14. Előterjesztés a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskolával – a Vigadó épületének használatára – kötött szerződés jóváhagyásáról
 15. Előterjesztés az állati hulladék begyűjtési, elszállítási tevékenységéről
 16. Előterjesztés a Gyógyfürdő vízellátását biztosító nyomóvezeték tervezésére, valamint meglévő kút víztisztító technológiájára vonatkozó felújítási tervkészítő tervező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 17. Előterjesztés a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola tetőszerkezetének helyreállítási munkáihoz szükséges építési engedélyezési tervdokumentációt késztő tervező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 18. Előterjesztés közterület elnevezésének megváltoztatásáról
 19. Előterjesztés a Szigetvár, Deák F. tér 20. számú Társasház földrészlet ajándékozási felajánlásáról a Társasház közös tulajdonában lévő 151/5. hrsz-ú ingatlanából, Szigetvár Város Önkormányzata javára
 20. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 2015. évtől érvényesítendő bérleti díjainak legkisebb mértékének megállapításáról
 21. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a 2014. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóról
 22. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata gazdasági társaságai felügyelő bizottsági tagjai díjazásának megállapításáról
 23. Előterjesztés a 2015. évi Startmunka programról szóló tájékoztatóról
 24. Tájékoztató a város parkolási helyzetéről, forgalmi rendjéről szóló beszámolóról 1. rész 2. rész
 25. Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról
 26. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról
 27. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási kérelméről (Zárt ülés!) 
 28. Előterjesztés W.L. szigetvári lakos talajterhelési díj tárgyában érkezett beadványának megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 29. Előterjesztés H.I. szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 30. Előterjesztés K.A.G.-né szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 31. Előterjesztés V.E. szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2015.02.26. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 2. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
 3. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról
 4. Előterjesztés a „HŐSZIG Szigetvári Birkózó Sportegyesület” által benyújtandó pályázathoz szükséges elvi hozzájáruló nyilatkozatról
 5. Előterjesztés a „Dél-Zselic Sport Egyesület Szigetvár” által benyújtandó pályázathoz szükséges elvi hozzájáruló nyilatkozatról
 6. Előterjesztés az „Autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás” tárgyban lefolytatott pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

2015.02.20.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvár Városi Könyvtár 2015. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

2015.02.05. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. részére – hiteltörlesztéshez kapcsolódó – kölcsön nyújtásáról (Zárt ülés!)
 2. Előterjesztés a „Civitas Invicta – DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázathoz kapcsolódó üzleti marketingkommunikációs és nyilvánosság biztosítása szolgáltatások” tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás során meghívandó szervezetekről (Zárt ülés!)

2015.01.29.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáró
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Vigadó Kulturális Központban található lift karbantartási és üzemben tartási szerződéséről
 4. Előterjesztés tanyagondnoki busz beszerzéséhez kapcsolódó jelzálogszerződések jóváhagyásáról
 5. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő kedvezmény kártya szerződésről
 6. Előterjesztés a 2015. évi rendezvénynaptár elfogadásáról, rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításáról
 7. Előterjesztés vezetékes földgáz beszerzése tárgyában
 8. Előterjesztés Településfejlesztési Koncepcióról, Integrált Településfejlesztési Stratégiáról 1. rész 2. rész 3. rész
 9. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban javasolt projektötletekről
 10. Előterjesztés Szigetvár város közművelődési feladatellátásának újragondolásáról
 11. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 36/2013. (X.28.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti segélyek kifizetésének szabályosságával kapcsolatos vizsgálat eredményéről szóló tájékoztató jelentésről, valamint annak kiegészítéséről
 12. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő 2015. január 1-jétől és március 1-jétől hatályos változásokról szóló tájékoztatóról
 13. Előterjesztés a 2014. évi szociális tűzifa támogatások alakulásáról
 14. Előterjesztés intézményi tanácsba önkormányzati tag(ok) delegálásáról
 15. Előterjesztés Szigetvár Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolóról
 16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 17. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) műemléki épület tetőszerkezetének helyreállítási munkái tárgyában kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által benyújtott kérelem elbírálásáról (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés R.I.-né szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés H.I. szigetvári lakos önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Nevelők Háuza Egyesülettel kötött együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyásáról
 24. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért közötti átadás-átvételi megállapodásról, fenntartási időszakra vállalt kötelezettség teljesítéséről

2014.12.23. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2015. évi likviditási hitelkérelem határozati javaslatának kiegészítéséről
 3. Előterjesztés a Szigetvár, 254/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatáról  (Zárt ülés!)
 4. Előterjesztés a Dél-Zselic Sport Egyesület kérelmének elbírálásáról  (Zárt ülés!)
 5. Előterjesztés a Sziget-Víz Kft. helyzetéről, valamint a BARANYA-VÍZ Zrt-be történő beolvadást követő változásokról  (Zárt ülés!)

2014.12.18.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 36/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 36/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparosított technológiával épület lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 13/2008. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 33/2013. (IX.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 22/2002. (VII.1.) rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló 16/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 10. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati biztosról szóló 27/2004. (V.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 11. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 38/2003. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 12. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvár Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 3/1997. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 13. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. (V.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 14. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 15. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi címerről, zászlóról, pecsétről és használatának rendjéről szóló 11/1991. (VIII.30.) rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 16. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 18. Előterjesztés Szigetvár város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 19. Előterjesztés Szigetvár város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 37/2004. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 20. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
 21. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról
 22. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepció tervezetéről
 23. Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
 24. Előterjesztés a Civitas Invicta – DDOP-2.1.0/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázathoz kapcsolódó állandó kiállítás tartalmi megvalósítása és egyéb szakértői szolgáltatás tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről  (Zárt ülési anyag!)
 25. Előterjesztés a Sziget-Víz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására
 26. Előterjesztés Szigetvár város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről
 27. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Kisváros Nonprofit Kft. átvilágítását végző szervezet kiválasztása tárgyában lefolytatott egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 28. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
 29. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vonatkozásában 2007. július 01. napján kötött Feladat-átvállalási szerződés módosítása
 30. Előterjesztés a Szigetvári Vár ideiglenes bezárásról
 31. Előterjesztés a Szigetvár, Vár u. 1. szám alatti ½-ed önkormányzati tulajdonú ingatlan telephelyként történő bejegyzéséről
 32. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 33. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 34. Előterjesztés a 2014. I. félévi szociális támogatások alakulásáról, tapasztalatairól szóló beszámolóról
 35. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület beszámolójának megismeréséről
 36. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
 37. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkatervének elfogadásáról
 38. Előterjesztés a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról
 39. Előterjesztés a 2014. évi szigetvári Adventi rendezvényhez kapcsolódó megállapodás módosításáról
 40. Előterjesztés a polgármesteri keret 2014. november 06. – 2014. november 28. közötti időszakban történő felhasználásáról
 41. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 42. Előterjesztés a városi főépítész munkakör betöltéséről (Zárt ülés!)
 43. Előterjesztés településrészi önkormányzati tagok választásáról (Zárt ülés!)
 44. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról (Zárt ülés!)
 45. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (Zárt ülés!)
 46. Előterjesztés a Sziget-Víz Kft. helyzetéről, valamint a BARANYA-VÍZ Zrt-be történő beolvadást követő változásokról (Zárt ülés!)
 47. Előterjesztés a SZIGET-VÍZ Kft. 2014. december 18-i rendkívüli taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazás adásáról (Zárt ülés!)

2014.12.10. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Aranya János Tehetséggondozó Programban való részvételről  (Zárt ülés!)
 2. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft. 2014. december 11-i taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazás adásáról  (Zárt ülés!)

2014.11.28. (Rendkívüli)

 1. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 3. Helyi adórendeletek módosításáról
 4. Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 36/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 5. Előterjesztés a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) Ör. módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepció tervezetéről
 7. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi Folyószámlahitel szerződés meghosszabbításáról szóló kérelem benyújtásáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata vis maior pályázathoz kapcsolódó támogatás megelőlegezési hitelének rendelkezésre tartás időtartamának hosszabbításáról
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2015. évi likviditási hitel kérelmének benyújtásáról
 10. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról
 11. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
 12. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Kisváros Nonprofit Kft. átvilágításához kapcsolódó feladat meghatározás és megbízási szerződés elfogadásáról
 13. Előterjesztés a "Pannon Volán Zrt-vel kötendő közszolgálatási szerződésből származó lejárt tartozás kiegyenlítésére vonatkozó megállapodásról"
 14. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyú nyilvános pályázati eljárás megindításának jóváhagyásáról, a pályázati felhívás elfogadásáról
 15. Előterjesztés a tanyagondnoki busz beszerzéséhez kapcsolódó gépjármű adásvételi szerződés módosításáról
 16. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásáról
 17. Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
 18. Előterjesztés az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozaton való részvételrőlk, támogatás igényléséről
 19. Előterjesztés a Tinódi Általános Iskola tetőszerkezetének károsodására vonatkozóan vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről
 20. Előterjesztés Kajos Dániel (Simó Villamossági Kft. 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Alapi G. u. 922/2. hrsz-ú üzemi ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához
 21. Előterjesztés Kajos Dániel (Simó Villamossági Kft. 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Orchidea dűlő 4159. hrsz-ú becefai zártkerti ingatlan légvezetékes villamos energia ellátáshoz
 22. Előterjesztés Nedeczky László (Zselicterv Kft.7400. Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, József A. utca, Petőfi utca - MOL benzinkút közötti szakaszon közvilágítási kábelhálózat cseréjéhez
 23. Előterjesztés Légár Róbert (Élettér Mérnökiroda Kft. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 46.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, becefai szőlőhegy 0359., 4197. és 4217. hrsz-ú közutakon közcélú 0,4 kV-os villamos hálózat légvezetékes bővítéséhez
 24. Előterjesztés a 2014. évi szigetvári Advent rendezvény szervezéséről
 25. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 26. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 27. Előterjesztés a 2014. évi szociális támogatások alakulásáról, tapasztalatairól szóló beszámolóról
 28. Előterjesztés szociális tűzifavásárlásról szóló tájékoztatóról
 29. Előterjesztés a Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület beszámolójának megismeréséről
 30. Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződés megszüntetéséről
 31. Előterjesztés a Civitas Invicta pályázathoz kapcsolódó munkacsoport által összehívott megbeszélésen elhangzottak elfogadásáról
 32. Előterjesztés a polgármesteri keret 2014. október 11. - 2014. november 06. közötti időszakban történő felhasználásáról
 33. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 34. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete SZMSZ-éről szóló 1/2011. (I.21.) számú Ör., valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosításáról
 35. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztásáról  (Zárt ülés!)
 36. Előterjesztés alpolgármesterek választásáról  (Zárt ülés!)
 37. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági társaságaiba delegált felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, új tagok jelöléséről, választásáról, ügyvezető személyére vonatkozó javaslatról, igazgatósági tag jelöléséről, felügyelő bizottsági tag kijelöléséről  (Zárt ülés!)
 38. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló szigetvári 1732/2. hrsz-ú területre vonatozó tulajdonosi hozzájárulás megadásának jóváhagyásáról  (Zárt ülés!)
 39. Előterjesztés önkormányzati segély ügyében érkezett fellebbezés megtárgyalásáról  (Zárt ülés!)
 40. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint a 2015. évvben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról (Zárt ülés!)
 41. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének felmondásáról, ügyvezetői pályázat kiírásáról  (Zárt ülés!)

2014.11.20.

 1. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2014. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 3. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.), az idegenforgalmi adóról szóló 47/2012. (X.19.), valamint a telekadóról szóló 41/2002. (XII.12.) rendeletek módosításáról
 4. Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 36/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáró
 5. Előterjesztés a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepció tervezetéről
 7. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2015 évi likviditási hitel kérelmének benyújtásáról
 9. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
 10. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és Kisváros Nonprofit Kft. átvilágításhoz kapcsolódó feladat meghatározás és megbízási szerződés elfogadásáról
 11. Előterjesztés a Pannon Volán Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésből származó lejárt tartozás kiegyenlítésére vonatkozó megállapodásról
 12. Előterjesztés az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi szemétszállítási közszolgáltatás tárgyú nyilvános pályázati eljárás megindításának jóváhagyásáról, a pályázati felhívás elfogadásáról
 13. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás lefolytatásáról
 14. Előterjesztés a Vár Múzeumépület felújítása, új fogadóépület építése tárgyú kivitelezési munkák pótmunka igényének elfogadásáról, pótmunkák megrendeléséről
 15. Előterjesztés az Itthon vagy-Magyarország, szeretlek programsorozaton való részvételről, támogatás igényléséről
 16. Előterjesztés a Tinódi Általános Iskola tetőszerkezetének károsodására vonatkozóan vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről
 17. Előterjesztés Kajos Dániel (Simó Villamossági Kft. 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Alapi G. u. 922/2. hrsz-ú üzemi ingatlan földkábeles villamos energia ellátásához
 18. Előterjesztés Kajos Dániel (Simó Villamossági Kft. 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Orchidea dűlő 4159. hrsz-ú becefai zártkerti ingatlan légvezetékes villamos energia ellátáshoz
 19. Előterjesztés Nedeczky László (Zselicterv Kft. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 2.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, József A. utca, Petőfi utca - Mol benzinkút közötti szakaszon közvilágítási kábelhálózat cseréjéhez
 20. Előterjesztés Légár Róbert (Éllettér Mérnökiroda Kft. 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 46.) tervező tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, becefai szőlőhegy 0359., 4197. és 4217. hrsz-ú közutakon közcélú 0,4 kV-os villamos hálózat légvezetékes bővítéséhez
 21. Előterjesztés a 2014. évi szigetvári Advent rendezvény szervezéséről
 22. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 23. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 24. Előterjesztés a 2014. I. félévi szociális támogatások alakulásáról, tapasztalatairól szóló beszámolóról
 25. Előterjesztés szociális célú tűzifavásárlásról szóló tájékoztatóról
 26. Előterjesztés a Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület beszámolójának megismeréséről
 27. Előterjesztés a polgármesteri keret 2014. október 11. - 2014. november 06. közötti időszakban történő felhasználásáról
 28. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 29. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági társaságaiba delegált felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, új tagok jelöléséről, választásáról  (Zárt ülési anyag!)
 30. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének felmondásáról, ügyvezetői pályázat kiírásáról (Zárt ülés!)

2014.10.29. (Rendkívüli)

 1. Tájékoztató jelentés Szigetvár Város Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2014. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 37/2004. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés bérleti díj megállapításáról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata, a Kisváros Nonprofit Kft., a Sziget-Víz Kft., valamint a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás átvilágítását végző szervezet kiválasztásáról
 6. Előterjesztés a Szigetvár - Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 7. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan
 8. Előterjesztés a Gimnázium tetőszerkezet felújítására, homlokzati csúcsdíszek helyreállítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
 9. Előterjesztés a Sziget-Víz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására
 10. Előterjesztés az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozaton való részvételről, támogatás igénylésről
 11. Előterjesztés belvízvédekezésre vonatkozóan vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről
 12. Előterjesztés "Civitas Invicta - DDOP-2.1.0/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázathoz kapcsolódó állandó kiállítás tartalmi megvalósítása és egyéb szakértői szolgáltatás" tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról
 13. Előterjesztés a Micimackó Óvoda tetőszerkezetének károsodására vonatkozóan vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről
 14. Előterjesztés történelmi emlékhely megjelölésére irányuló tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről
 15. Előterjesztés az egész alakos Zrínyi szobor elhelyezéséről
 16. Előterjesztés a Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
 17. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történt csatlakozásról
 18. Előterjesztés a Városi Könyvtár 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról
 19. Előterjesztés a Szigetvár - Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás "Szigetvár - Hobol Ivóvízminőség-javító Program" című megvalósítási pályázatának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program "Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása" című pályázati konstrukcióra történő benyújtásáról
 20. Előterjesztés Szigetvár - Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. április-szeptember közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolóról
 21. Előterjesztés a 2014. évi közfoglalkoztatási kistérségi Startmunka programról
 22. Előterjesztés a polgármesteri keret 2014. június 17. - 2014. október 10. közötti időszakban történő felhasználásáról
 23. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Vagyon- és Felelősségbiztosításáról (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat cégei felügyelő bizottságainak áttekintéséről (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés önkormányzati segély ügyben érkezett fellebbezés megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 26. Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

2014.09.09. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a "Civitas Invicta" emlékmű létesítéséről, építéséről szóló 96/2014. (V.7.) Kt. számú határozat módosításáról, a kapcsolódó szerződéstervezetek elfogadásáról
 2. Előterjesztés közfeladat ellátása érdekében forrás biztosítására vonatkozóan
 3. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérgbeadásáról

2014.08.26. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásról
 2. Előterjesztés „Civitas Invicta – DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0012. kódszámú pályázathoz kapcsolódó állandó kiállítás tartalmi megvalósítása és egyéb szakértői szolgáltatás” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról
 3. Előterjesztés a 100/2014. (V.07.) Kt. számú határozat módosításáról
 4. Előterjesztés az Istvánffy Miklós Általános Iskola sportcsarnok nyílászáró cserét végző kivitelező szervezet kiválasztásáról
 5. Előterjesztés ÁROP-1.A.5-2013-2013-0025 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan szoftver beszerzését ellátó szervezet eljárásának eredményéről
 6. Előterjesztés a 2014. évi „Zrínyi napok” városi ünnep lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés megtárgyalásáról
 7. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
 8. Előterjesztés méltányossági közgyógyellátás ügyében érkezett fellebbezés megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2014.07.24. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés az egyes szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 36/2013. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés homlokzatszínezés tárgyú kivitelezési munkához kapcsolódó beszerzési eljárás eredményéről
 3. Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet felújítás építési engedélyezési tervdokumentációt összeállító tervező szervezet kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről”
 4. Előterjesztés a „Közművagyon értékelés tárgyú beszerzési eljárás eredményéről”
 5. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata vis maior pályázathoz kapcsolódó támogatás megelőlegezési hitel felvételéről
 6. Előterjesztés a „Távhőszolgáltatás ármegállapítással, árváltozással kapcsolatos állásfoglalásáról”
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Schenk és Társa Kft. közötti keretszerződés elfogadásáról
 8. Előterjesztés a 2014. évi Startmunka Mintaprogramról szóló tájékoztatóról       
 9. Előterjesztés a „Civitas Invicta – A leghősiesebb város, a Szigetvári Vár felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 10. Előterjesztés „1 db közösségi célú gépjármű (tanyabusz) beszerzése Szigetvár Város Önkormányzata részére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 11. Előterjesztés a Sziget-Víz Kft. 2014. július 25-ei és 2014. július 28-ai taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról, döntés az integráció kérdésében (Zárt ülés!)

2014.07.15. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. változásbejegyzési eljárásával összefüggő tulajdonosi döntések meghozataláról
 2. Előterjesztés a Szigetári Kórház DDOP-3.1.3/G-14. kódszámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázatához kapcsolódó támogató nyilatkozatról

2014.06.25.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2014. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. jelzálogszerződés aláírásáról, valamint folyószámla-hitelszerződés 1. számú módosításáról
 3. Előterjesztés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról
 4. Előterjesztés a 2014. évi gyermekétkeztetést nyújtó szervezet kiválasztásáról
 5. Előterjesztés a „Szigetvár város 2014-2020-ig terjedő tervezési időszakra vonatkozó fejlesztési koncepciójának elkészítését végző szervezet kiválasztása” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről
 6. Előterjesztés Konzorciumi megállapodásról
 7. Előterjesztés a „Szigetvár, Rákóczi u. 8. szám, 41/2. hrsz. alatti ingatlanon álló Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola épületfelújításának I. ütem-„ tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
 8. Előterjesztés a gimnázium tetőszerkezet, homlokzati csúcsdíszek felújítása tárgyú kivitelezési munkához kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról
 9. Előterjesztés a Vár, múzeum épület felújítása tárgyú kivitelezési munkához kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról
 10. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás fejlesztése tárgyú pályázatról és szükséges tulajdonosi döntés meghozataláról
 11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal kazánház gázellátás kivitelezési munkához kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztásáról
 12. Előterjesztés gyepmesteri telep kialakításáról
 13. Előterjesztés a Vár u. 12. sz. alatti ingatlanról
 14. Előterjesztés a Szigetvár – Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 15. Előterjesztés az alapítványok 2014. évi önkormányzati támogatásáról (Szóbeli előterjesztés)
 16. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkatervéről
 17. Előterjesztés a polgármesteri keret 2014. április 30. – 2014. június 16. közötti időszakban történő felhasználásáról
 18. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 19. Előterjesztés a PPP konstrukcióban megvalósult Szigetvári Tanuszodára vonatkozó szolgáltatási szerződés megszüntetéséről, valamint a létesítmény üzemeltetésének vállalásáról (Zárt ülés!)

2014.05.29. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, a 2014. évi üzleti tervről, valamint könyvvizsgáló választásáról
 4. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgáló választásáról, az alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
 5. Előterjesztés a Kaposvár – TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. május 29-ei taggyűlésén az önkormányzat képviseletére, valamint felhatalmazás a taggyűlési határozatokkal kapcsolatos szavazásra
 6. Előterjesztés közalapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételéről
 7. Előterjesztés a 2013-as évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok véleményezéséről (Zárt ülés!)
 9. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. 2013. évi gazdasági helyzetéről, a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és további működéséről (Zárt ülés!)

2014.05.26. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés vár építési, felújítási tevékenység kivitelező szervezet kiválasztására irányuló építési beruházás tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról
 2. Előterjesztés Gimnázium tetőszerkezet, kerámia csúcsdíszek Vis Maior illetve NKA pályázati forrásból történő felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról
 3. Előterjesztés tanyagondnoki busz beszerzése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indítása tárgyában

2014.05.21. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletének, valamint Szigetvár Város Önkormányzata és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosításáról
 4. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, a 2014. évi üzleti tervről
 5. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint könyvvizsgáló választásáról
 6. Előterjesztés vár építési, felújítási tevékenység kivitelező szervezet kiválasztására irányuló építési beruházás tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról
 7. Előterjesztés Gimnázium tetőszerkezet, kerámia csúcsdíszek Vis Maior illetve NKA pályázati forrásból történő felújítása tárgyában kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indításáról
 8. Előterjesztés tanyagondnoki busz beszerzése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
 9. Előterjesztés a Kaposvár – TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. május 29-ei taggyűlésén az önkormányzat képviseletére, valamint felhatalmazás a taggyűlési határozatokkal kapcsolatos szavazásra
 10. Előterjesztés a 2013-as évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 11. Előterjesztés a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok véleményezéséről (Zárt ülés!)
 12. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. 2013. évi gazdasági helyzetéről, a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és további működéséről (Zárt ülés!)

2014.05.07.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításról
 5. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 6. Előterjesztés a Pannon Volán Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2013. évi beszámoló elfogadásáról
 7. Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
 8. Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2013. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról
 9. Előterjesztés a Kolping Támogató Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
 10. Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 11. Előterjesztés a köztéri alkotás tárgyában benyújtott NKA pályázatról
 12. Előterjesztés a „Civitas Invicta” emlékmű létesítéséről, építéséről
 13. Előterjesztés orvosi rendelő tervező szervezet kiválasztásáról
 14. Előterjesztés közbeszerzési és beszerzési szabályzatról
 15. Előterjesztés gyepmesteri telep kialakításáról
 16. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
 17. Előterjesztés Szigetvár – Hobol Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás III. negyedéves munkájáról szóló beszámolóról
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságába tag választásáról
 19. Előterjesztés a polgármesteri keret 2014. február 8. – 2014. április 29. közötti időszakban történő felhasználásáról         
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés a Zrínyi M. Középiskola Tinódi L.S. Ált. Isk., az Istvánffy M. Ált. Isk. tagintézmény-vezetői, valamint a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Isk. intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok véleményezéséről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a kuratórium elnökének kijelöléséről (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Zrínyi Távhő Kft. 2013. évi gazdaság helyzetéről és a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és további működéséről (Zárt ülés!)
 24. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-ben üzletrész vásárlásról (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés a Sziget-Víz Kft. 2014. május 8-ai taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)

2014.04.23. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés a Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 
 2. Előterjesztés térfigyelő rendszer bővítéséről
 3. Előterjesztés útfelújítási munkáról
 4. Előterjesztés a Tanuszodával kapcsolatban a Sziget-Víz Kft-vel kötendő adásvételi szerződés, valamint a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő üzemeltetési szerződés megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2014.04.04. (Rendkívüli)

 1. Előterjesztés "Közszolgáltatási szerződés módosításáról"
 2. Előterjesztés vis maior támogatási kérelem módosított forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről
 3. Előterjesztés MLSZ Országos Pályaépítési Programon való részvételről
 4. Előterjesztés Ovi-Foci, Ovi-Sport Programon való részvételről

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!