Bizottsági meghívók és előterjesztések

Bizottsági ülések anyagai 
(A bizottsági meghívókban szereplő testületi napirendi pontok honlapunkon
az Önkormányzat/Testületi ülések előterjesztései menüpont alatt olvashatóak.)
 
2021. július 28.
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
 
 
2021. július 27.
 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
  1. Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosítószámú, Héthatár-Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében elhelyezendő tabló felállításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kérésérő
  2. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Alapi G. u. 15. szám 919/7 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 920 hrsz. alatti ingatlant érintő villamos csatlakozó földkábel építéséhez
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra
 
 
 
2021. július 20.
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 9.00 óra ( RENDKÍVÜLI)
 
 
 
2021. július 09.
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 11.00 óra (RENDKÍVÜLI)
 
 
 
2021. június 23.
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
 
 
2021. június 22.
 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
 

Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra

 
 
 
5.  Előterjesztés a polgármesteri összeférhetetlenségi eljárásról. (Zárt ülés!)
 
2020. október 28.
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
 
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
 
 
3. Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
 
 
2020. október 27.
 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
 

9. Előterjesztés a Dózsa György út és Radován tér által határolt terület forgalmi rend változásáról

10. Előterjesztés az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Mátyás király u. 9. sz. 935 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 872 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

11. Előterjesztés az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Tinódi Lantos Sebestyén u. 46. sz. 387 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 348 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

12. Előterjesztés az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Fertőköz u. 2. sz. 1474 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséről

18. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló O. R. által bérelt szociális bérlakás cseréjére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról (Zárt ülés!)
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra
 
 
 
 
2020. szeptember 23.
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
 
 
5. Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)
 
6. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében beérkezett pályázat értékelési szempontrendszer szerinti elbírálásról és az ismételt pályázati felhívás közzétételéről (Zárt ülési anyag!)
 
2020. szeptember 22.
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 12.00 óra
 
 
 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
 

13. A Kisváros Nonprofit Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, belterület 254/2 hrsz. alatti ingatlanon található 1 db bükkfa kivágása tárgyában

14. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Basa u. 12. sz., 1676/2 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1649 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

15. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Basa u. 56. sz., 1653/5 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1649 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

16. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Damjanich u. 16. sz. 1925/69 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1925/74 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

17. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Damjanich u. 21. sz. 1925/79 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1925/74 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

18. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Turbéki u. 87. sz. 960/4 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 956/4 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

19. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Erdélyi u. 8. sz. 1460 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1977 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

20. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Honvéd u. 5. sz. 497/2 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 488 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

21. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Szív u. 11. sz. 884 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 854/7 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

22. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Bajcsy-Zs.E.u. 27. sz. 1877 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1863/1 hrsz. és 1863/3 hrsz. alatti ingatlanokat érintő gázelosztó vezeték építéséhez

23. Az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, Szabadság u. 82. sz. 479 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 449 hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

24. Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, 4211 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, külterület 0359. hrsz. alatti ingatlant érintő villamos földkábel építéséhez

25. Az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szigetvár, 1712/8 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1712/8 és 1726/2 hrsz. alatti ingatlanokat érintő villamos földkábel építéséhez

33. Előterjesztés a Sz.K.Z.Z.E. – 2020-as évben megrendezésre kerülő Zrínyi Napok rendezvények szervezésével kapcsolatos – Zrínyi téri kitelepülő ételudvar, illetve gyermekjátszóházra vonatkozó kérelméről (Zárt ülési anyag!)

Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra

Meghívó

 

2020. július 29.

Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
3.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)
 
2020. július 28.
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
 
 
 
 
 
18.) Előterjesztés a Sz.E. - 2020-as évben megrendezésre kerülő Zrínyi Napok rendezvények szervezésével kapcsolatos - Vár utcába kitelepülő árusokra vonatkozó kérelemről (Zárt ülési anyag!)
 
2020. július 8. 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
7. Előterjesztés a Szigetvár, Kossuth tér 10. sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról (Zárt ülés!)
8. Előterjesztés a 7900 Szigetvár, József A.u.5. fsz.2. szám alatti szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről (Zárt ülés!)
 
2020. július 7. 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 14. A Kisváros Nonprofit Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, belterület 314/1. hrsz. alatti ingatlanon található 2 db nyírfa kivágása tárgyában (Az anyag később kerül kiküldésre!)
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra
12. Előterjesztés a "Zrínyi Napok Fesztivál 2020" című rendezvényhez kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárásokról (Az anyag később kerül kiküldésre!)
 
2020. február 26. 
Kulturális, Civil, Ifjúsági, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
4.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!) 
 
2020. február 25. 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra 
 
2020. január 29. 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága- 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
11.) Előterjesztés lakásbérleti szerződés hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)
 
2020. január 28. 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra

 

2019. december 18. 

Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra 
7.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
8.) Előterjesztés a 7900 Szigetvár, Dózsa György út 40. szám alatti 2. számú szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről (Zárt ülés!)
 
2019. december 17. 
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra 
 
2019. december 11. 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 14.30 óra (Rendkívüli ülés) 

 

2019. november 27. 
Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
8.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
 
2019. november 26. 
Gazdaság, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.30 óra 

 

2019. szeptember 25. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra
 
2019. szeptember 24. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
5.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!) 
 
2019. július 24. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra 
 
2019. július 23. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
20.) Előterjesztés a Sz.E. – 2019-es évben megrendezésre kerülő Zrínyi Napok rendezvények szervezésével kapcsolatos – Vár utcába kitelepülő árusokra vonatkozó kérelméről (Zárt ülés!)
21.) Előterjesztés a Sz.E. – 2019-es évben megrendezésre kerülő Zrínyi Napok rendezvények szervezésével kapcsolatos – Zrínyi téri kitelepülő árusokra vonatkozó kérelméről (Zárt ülés!)
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
3.) Előterjesztés a Szigetvár, Radován tér 3. 5/1. sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról (Zárt ülési anyag!)
4.) Előterjesztés a Szigetvár, Zrínyi tér 3/A. III/16. sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról (Zárt ülési anyag!)
 5.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)

     

2019. június 26. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra
 
2019. június 25. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
4.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!) 
 
 
2019. május 29. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
3.) Előterjesztés a 2019. évi Pedagógus Napi ünnepség előkészítéséről (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság -14.00 óra 
 
2019. május 28. 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 13.00 óra
2.) Előterjesztés a civil szervezetek 2019. évi támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
1. Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)
2. Előterjesztés a 7900 Szigetvár, Szulimán u. 62. (1. lakás) szám alatti szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről (Zárt ülési anyag!)
 
2019. május 8. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - rendkívüli ülés - 14.00 óra
 
2019. május 7. 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - rendkívüli ülése - 14.00 óra
1.) Előterjesztés a Szigetvár, Zrínyi tér 3/A. III/16. sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról szóló 38/2019. (IV.23.) sz. SZEL határozat módosításáról, valamint a Szigetvár, Radován tér 10. VI/2. sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról (Zárt ülési anyag!)     
 
2019. április 24. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra 
 
 
2019. április 23. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
3.) Előterjesztés F.R. bérlő lakásbérleti jogviszonyáról (Zárt ülés!)
4.) Előterjesztés a Szigetvár, Zrínyi tér 3/A. III/16. sz. alatti szolgálati lakás kiutalásáról (Zárt ülés!)
5.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)

 

2019. április 11. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14:00 óra 
 
 
 
2019. március 27. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra
 
2019. március 26.
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
27.) Előterjesztés az O.SZ.N részére a Szigetvár, Móra Ferenc ltp. 1. 2. em. 6 ajtó szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez való hozzájárulásról (Zárt ülés!)
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
5.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról 
 
2019. március 19. 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - rendkívüli ülés - 16.00 óra 
1.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-000022 kódszámú „Esély Otthon-Édes Otthon” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról, beérkezett pályázatok elbírálásáról (Zárt ülési anyag!) 
 
2019. március 7. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - rendkívüli ülés - 14.00 óra
 
2019. február 27. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
15.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című pályázathoz kapcsolódó gépjárműbeszerzésről (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 
2019. február 26. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
7.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!) 
 
 
2019. február 25. 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 14.00 óra
 
2019. február 21. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - rendkívüli ülés - 10.00 óra
 
2019. január 29. (kedd)
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14:00 óra 

22.) Előterjesztés a Kovács-Solymosi Bt. részére a Szigetvár, Berzsenyi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan fióktelephelyként történő bejegyzésével kapcsolatos nyilatkozatról

23.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, belterület 1137/17 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezendő földelőszonda tárgyában

24.) A Magyar Telekom Nyrt. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, Dózsa utcában és környékén építendő FTTH optikai hálózat tárgyában

25.) A Magyar Telekom Nyrt. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, Vár utcában és környékén építendő FTTH optikai hálózat tárgyában

26.) Előterjesztés helyi közút – Szigetvár, Hunyadi utca, belterület 2239 hrsz. – forgalmi rend változásával kapcsolatos döntéshozatalról

27.) Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, Alapi Gáspár utca 45. sz., 903/2. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 920. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

28.) Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, Szabadság utca 11. sz., 335 hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 449. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

29.) Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, Munkácsy Mihály utca 9. sz., 1332/2/A/5. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1327/3. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

30.) Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, Kárpátok útja 11. sz., 1333. hrsz. alatti ingatan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1360. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

2019. január 29. (kedd)

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra

 
8.) Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés módosításáról (Zárt ülés!)
9.) Előterjesztés szociális bérlakás bérlőjének bejelentéséről (Zárt ülés!)
10.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
 
2019. január 30. (szerda)
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13:00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14:00 óra 
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15:30 óra 
 
 
 
2018. december 19. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága -15.30 óra 
 
2018. december 18. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
20.)      Előterjesztés helyi közút – Szigetvár-Zsibót, Hunyadi utca, belterület 2239 hrsz. –forgalmi rend változásával kapcsolatos döntéshozatalról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
3.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
4.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás – vis maior eset bekövetkezte miatti – bérbeadásáról (Zárt ülés!)
 
2018. december 7. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 08.30 óra
2.) Előterjesztés a BURSA Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról (Zárt ülés!)
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 09.45 óra
 
 
2018. november 28. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
2018. november 27. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
3.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról (Zárt ülési anyag!) 
 
2018. november 26. 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 13.30 óra
 
2018. október 24. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 09.00 óra
20.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) rendelete 4. § (3) bekezdés szerinti közterület-használati engedélyezés ügyében S.E. Kft. kérelmének elbírálásáról (Zárt ülés!)
 
Oktatási és Nevelési BIzottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
2018. szeptember 26. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 

24.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-16-BA1-2017-0008 kódszámú "Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet építése Szigetváron" című pályázat tárgyában közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra 

Meghívó 

Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra 

Meghívó 

22.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Vörösmarty u. 7. sz., 611/1. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 604. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

23.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Bem u. 11. sz., 2034. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1966. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

24.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Rákóczi u. 15. sz, 22/1/A/13. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 32/1. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

25.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Kodály Z. u. 6. sz., 1806/2. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1787/8. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

26.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Almás u. 12. sz., 640. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 633. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

27.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Széchenyi u. 3/3. sz., 236/2. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 232/1. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

28.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 20. sz., 1829/2. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1863/1. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

29.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Tinódi Sebestyén u. 34. sz., 375. hrsz. alatti ingatlan földgáz ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 348. hrsz. alatti ingatlant érintő gázelosztó vezeték építéséhez

30.) Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonosi hozzájárulási kérelméről a Szigetvár, Szent I. ltp. 1787/35. hrsz. alatti ingatlanon meglévő zöldséges üzlet villamos energia ellátása tárgyában

31.) Előterjesztés a „Kell egy csapat” alapítvány kérelme alapján a Szigetvár, belterület 41/1 és 41/2 hrsz-ú területhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról

32.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási iránti kérelméről a Szigetvár, Széchenyi u. 61. sz., 1695/5. hrsz. alatti óvoda területén álló 1 db nyírfa, 2 db almafa és 1 db fűzfa kivágása tárgyában

33.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási iránti kérelméről a Szigetvár, Széchenyi u. 61. sz., 1695/5. hrsz. alatti óvoda területén álló 2 db lucfenyő kivágása tárgyában

34.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási iránti kérelméről a Szigetvár, Dózsa Gy. u. 11., 1200. hrsz. alatti óvoda területén álló 3 db nyírfa kivágása tárgyában

35.) Előterjesztés a Vidékháló Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás a Szigetvár, belterület 1787/16. hrsz. és 1787/147 hrsz. alatti ingatlanok optikai hálózatra történő rákötése tárgyában

 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra 
6.) Előterjesztés a 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 26. 2. emelet 13. ajtószám alatti szolgálati lakás iráni kérelem elbírálásáról (Zárt ülés!)
7.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
8.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések ügyében (Zárt ülés!)
 
 
2018. augusztus 10. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 08.30 óra (rendkívüli ülés) 
 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 09.30 óra (rendkívüli ülés) 
5.) Előterjesztés a Sz.E. – 2018-as évben megrendezésre kerülő Zrínyi Napok rendezvények szervezésével kapcsolatos – Zrínyi téri kitelepülő árusokra vonatkozó kérelméről (Zárt ülés!)
6.) Előterjesztés a Sz.E. – 2018-as évben megrendezésre kerülő Zrínyi Napok rendezvények szervezésével kapcsolatos - Vár utcába kitelepülő árusokra vonatkozó kérelméről (Zárt ülés!)
 
 
2018. július 25. 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága- 15.30 óra
 
2018. július 24. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra 
16.) Előterjesztés Lenti Márta, 7900 Szigetvár, Alsóhegyi út 3579. szám alatti lakosnak, a Szigetvár Belterület 2237. hrsz. alatti ingatlant érintő jelzálogjog törlése iránti kérelmének elbírálásáról (Zárt ülés!)
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
2.) Előterjesztés a Szigetvár, Radován tér 9. IV/3. sz. alatti szolgálati lakás iránti kérelem elbírálásáról (Zárt ülés!)
3.) Előterjesztés a Szigetvár, Radován tér 10. VI/2. sz. alatti szolgálati lakás iránti kérelem elbírálásáról (Zárt ülés!)
 
2018. június 27. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra
 
2018. június 26
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság -14.00 óra
 
2018. június 25. 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 15.00 óra
2.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)
 
2018. május 30. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra
2018. május 29. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra 
29.) Előterjesztés a Sziget Tourist Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülési anyag!)
 
Szociális, EGészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
2.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról (Zárt ülési anyag!)
 
2018. május 10. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra - rendkívüli ülés
 
2018. április 25. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra
 
2018. április 24. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra 
 
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
6.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
 
2018. március 28. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra 

 

2018. március 27. 

Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra 
15.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) rendelete 4. § (3) bekezdés szerinti közterület-használati engedélyezés ügyében S.E. Kft. kérelmének elbírálásáról (Zárt ülés!)
 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
6.) Előterjesztés lakásbérleti szerződések hosszabbításáról (Zárt ülés!)
 
2018. február 21. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
Kulturális, Ifjúsági, Civil és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 15.30 óra 
 
2018. február 20. 
Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság - 14.00 óra
19.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) rendelete 4.  (3) bekezdés szerinti közterület-használati engedélyezés ügyében S.E. Kft. kérelmének elbírálásáról (Zárt ülés!)
 
Szociális, EGészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 16.00 óra
3.) Előterjesztés lakásbérleti szerződés hosszabbításáról (Zárt ülés!)
4.) Előterjesztés a 7900 Szigetvár, Móra F. ltp. 1. fsz. 1. szám alatti szociális bérlakás vonatkozásában bérlő kijelöléséről (Zárt ülés!)
 
 
2018. január 24. 
Oktatási és Nevelési Bizottság - 13.00 óra
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság - 14.00 óra 
 
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!