E-papír, nyomtatványok

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatom, hogy az ügyfélkapus regisztrációt, bejelentkezést, valamint az „ELÜGY” internetes portálon a "regisztráció általános szerződési feltételek" egyszeri elfogadását követően az Ön hatósági ügyéhez szükséges formanyomtatvány kézi kitöltése és bescannelése utána, az e-papír szolgáltatáshoz rendelve tud hatósági eljárást hivatalomnál elektronikusan indítani. (https://epapir.gov.hu/)

Kérjük a T. Ügyfeleket, hogy amennyiben az eljárás illetékköteles, a kérelem benyújtásakor az illeték megfizetéséről szóló igazolást minden esetben csatolják a kérelemhez/e-papírhoz.

Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számlaszám: 11731094-15332233-03470000

 

 

Helyi adónyomtatványok

 

Iparűzési adóhoz kapcsolódó nyomtatványok: 

Lemondás fellebbezésről (Art.216.§) 

 
- Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban   
- BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2021. évi  
- Kitöltési útmutató a 2021. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adó-bevallási nyomtatványhoz  
- Őstermelői nyilatkozat  

Bevallás a helyi iparűzési adóról – 2020. évi

 
- Bevallás a helyi iparűzési adóról - 2019. (őstermelő)   
Bevallás a helyi iparűzési adóról - 2018. (őstermelő)   
- Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés   
   

 

 
Gépjármű adóhoz kapcsolódó nyomtatványok:   
- Adatbejelentés a gépjárműadóról (cég)   
- Adatbejelentés a gépjárműadóról (egyéni vállalkozó)   
- Adatbejelentés a gépjárműadóról (magánszemély)  
   
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó nyomtatványok:   
- Adatbejelentés az idegenforgalmi adóról (cég)  
- Adatbejelentés az idegenforgalmi adóról (egyéni vállalkozó)  
- Adatbejeelentés az idegenforgalmi adóról (magánszemély)  
Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban   
   
Magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó nyomtatványok:   
- Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójáról  
- Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójáról - megállapodás  
   
Telekadóhoz kapcsolódó nyomtatványok:  
- Adatbejelentés a telekadóról (cég)  
- Adatbejelentés a telekadóról (egyéni vállalkozó)   
- Adatbejelentés a telekadóról (magánszemély)   

- Adatbejelentés a telekadóról (megállapodás)

 
   
Építményadóhoz kapcsolódó nyomtatványok:   
- Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (cég)   
- Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (magánszemély)   
- Adatbejelentés az építményadóról - megállapodás   
   
Egyéb, adóügyek intézéséhez kapcsolódó nyomtatványok:   
- Bejelentés desztiláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről  
- Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítására (cég)   
- Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítására (magánszemély)    
- Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására (cég)  
- Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására (egyéni vállalkozó)  
- Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására (magánszemélyek)  
- Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszafizetésére  
- Meghatalmazás adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez (cég)  
- Meghatalmazás adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez (egyéni vállalkozó)  
- Bevallás talajterhelési díjhoz  
- Méltányossági kérelem nyomtatvány önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adó  részletfizetéséhez/fizetéshalasztásához  

 

Szociális ügyintézéshez kapcsolódó nyomtatványok 

 
Adatváltozás bejelentése  
Adósságcsökkentési támogatás  
Gyógyszertámogatás  
Köztemetés  
Temetési kölcsön  
Lakhatási támogatási kérelem  
Rendkívüli települési támogatás (a. és b. típusú támogatás)  
Rendkívüli települési támogatás (c. típusú támogatás)  
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  
Szünidei étkeztetés igénybevételéhez nyilatkozat  
Szociális tűzifa kérelem   
Szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez kérelem  
Környezettanulmány - hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához    

Kérelem HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállítására családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez

 

 
   

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshelyekkel, valamint közterüelt használattal kapcsolatos nyomtatványok

 
BEJELENTŐ LAP Vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról  
Kérelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához 657 KB
Közterület-használati engedély iránti kérelem  117 KB
Működési engedély iránti kérelem  
Nyitvatartási idő változásának bejelentése 47 KB
Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem 662 KB
Vásár-, piac, vagy bevásárló központ üzemeltetési engedély iránti kérelem  
KÉRELEM - A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzők hatósági nyilvántartásába történő felvétel iránt  

 

 

 

Egyéb nyomtatványok

 
Bejelentés - A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához  

GÉPJÁRMŰ TÁROLÓHELY ALKALMASSÁGÁRÓL HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti K É R E L E M

 
Kérelem - A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához
 
 
Fakivágási engedélykérelem/bejelentés   
Fakivágási engedélykérelem/bejelentés természetvédelmi területen lévő fa ügyében  
Ebösszeíró adatlap  
Vadkár bejelentő nyomtatvány                Vadkárbejelentéshez tájékoztató  
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány    

„Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben”: 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/keresetlevel-beterjeszto/urlap-keresetlevel-beterjesztesehez-jegyzo-birtokvedelmi

 
Személyi adatváltozás bejelentése nyomtatvány  

Kérelem házszám igazolása, rendezése iránt

 
Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat házszám ügyben  
Eb elhullás bejelentő lap  
Tulajdonosi hozzájárulás kút fennmaradási engedélyhez  
Bejelentő lap méhészek nyilvántartásba vételéhez  
Bejelentő lap méhek szállításának bejelentéséhez  
Kijelentő lap méhek vándoroltatása befejezésének bejelentéséhez  
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem  - Épület rendeltetésének átminősítéséhez  
Szigetvár Város Önkormányzata településképi bejelentési eljárásához   
Szigetvár Város Önkormányzata településképi véleményezési eljárásához   
KÉRELEM településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció lefolytatására   
   
ANYAKÖNYVI ÜGYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK  
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem   

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓK: 

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN
ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról
ADÓBEVALLÁS az idegenforgalmi adóról
ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról
MEGÁLLAPODÁS adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója adóbejelentéshez)
ADATBEJELENTÉS a telekadóról Benyújtandó a telek fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak

 

 

Szigetvár Város Önkormányzata adók befizetéséhez kapcsolódó számlaszámai: 

SZIGETVÁR
Gépjárműadó beszedési számla 11731094-15332233-08970000
Iparűzési adó beszedési számla 11731094-15332233-03540000
Késedelmi pótlék beszedési számla 11731094-15332233-03780000
Bírság beszedési számla 11731094-15332233-03610000
Egyéb bevételek számla 11731094-15332233-08800000
Magánszemélyek kommunális adója számla 11731094-15332233-02820000
Vállalkozók kommunális adója számla 11731094-15332233-02990000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla 11731094-15332233-03090000
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó beszedési számla 11731094-15332233-08660000
Építményadó számla 11731094-15332233-02440000
Telekadó számla 11731094-15332233-02510000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 11731094-15332233-03470000
Talajterhelési számla 11731094-15332233-03920000
Előrehozott adóbeszedési számla 11731094-15332233-15000006

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!