E-papír, nyomtatványok

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatom, hogy az ügyfélkapus regisztrációt, bejelentkezést, valamint az „ELÜGY” internetes portálon a "regisztráció általános szerződési feltételek" egyszeri elfogadását követően az Ön hatósági ügyéhez szükséges formanyomtatvány kézi kitöltése és bescannelése utána, az e-papír szolgáltatáshoz rendelve tud hatósági eljárást hivatalomnál elektronikusan indítani. (https://epapir.gov.hu/)

Kérjük a T. Ügyfeleket, hogy amennyiben az eljárás illetékköteles, a kérelem benyújtásakor az illeték megfizetéséről szóló igazolást minden esetben csatolják a kérelemhez/e-papírhoz.

Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számlaszám: 11731094-15332233-03470000

 

 

Helyi adónyomtatványok

 

 Nyomtatható változatok:

 
   
Bevallás helyi iparűzési adóról 2018  
Adóelőleg kiegészítés 2017  
Adóelőleg kiegészítés 2016  
Bejelentés desztilláló berendezés megszerzéséről  
Bejelentés kombinált áruszállításról  
Bejelentkezés, változás bejelentés  
Bevallás építményadóról  
Bevallás gépjárműadóról 2017  
Bevallás gépjárműadóról  
Bevallás helyi iparűzési adóról 2015  
Bevallás helyi iparűzési adóról 2016  
Bevallás helyi iparűzési adóról 2017  
Bevallás idegenforgalmi adóról 2017  
Bevallás idegenforgalmi adóról  
Bevallás ideiglenes iparűzési tevékenység esetén  
Bevallás magánfőzött párlat után  
Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról  
Bevallás talajterhelési díjhoz  
Bevallás telekadóról 2017  
Bevallás telekadóról  
Idegenforgalmi adó mentességi nyilatkozata  
Kérelem adófelfüggesztésre  
Kiegészítő lap építményadóhoz, telekadóhoz  
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről,jogokról  
Részletfizetési nyomtatvány  
Átvezetési kérelem  
Adóigazolási kérelem  
Adó és értékbizonyítványhoz kérelem  
   

 Online kitölthető változatok:

 
Adóelőleg kiegészítés 2017
 
Adóelőleg kiegészítés 2016  
Bejelentés desztilláló berendezés megszerzéséről  
Bejelentés kombinált áruszállításról  
Bejelentkezés, változás bejelentés  
Bevallás építményadóról  
Bevallás gépjárműadóról 2017  
Bevallás gépjárműadóról  
Bevallás helyi iparűzési adóról 2015  
Bevallás helyi iparűzési adóról 2016  
Bevallás helyi iparűzési adóról 2017
 
Bevallás idegenforgalmi adóról 2017  
Bevallás idegenforgalmi adóról  
Bevallás ideiglenes iparűzési tevékenység esetén  
Bevallás magánfőzött párlat után  
Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról  
Bevallás talajterhelési díjhoz  
Bevallás telekadóról 2017  
Bevallás telekadóról  
Kérelem adófelfüggesztésre  
Kiegészítő lap építményadóhoz, telekadóhoz  
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről,jogokról  
   
   

Szociális ügyintézéshez kapcsolódó nyomtatványok 

 
Adatváltozás bejelentése  
Adósságcsökkentési támogatás  
Gyógyszertámogatás  
Köztemetés  
Temetési kölcsön  
Lakhatási támogatási kérelem  
Rendkívüli települési támogatás (a. és b. típusú támogatás)  
Rendkívüli települési támogatás (c. típusú támogatás)  
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  
Halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nyilatkozat  
Szünidei étkeztetés igénybevételéhez nyilatkozat  
Szociális tüzifa kérelem   
Szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez kérelem  
Meghatalmazás - kormányzati téli rezsicsökkentés keretében kapott természetbeni támogatás átvételéhez  
   

Kereskedelmi tevékenységgel, szálláshelyekkel, valamint közterüelt használattal kapcsolatos nyomtatványok

 
Kérelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához 657 KB
Közterület-használati engedély 117 KB
Működési engedély iránti kérelem  
Nyitvatartási idő változásának bejelentése 47 KB
Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem 662 KB
Vásár-, piac, vagy bevásárló központ üzemeltetési engedély iránti kérelem  
   

Építéshatósági eljáráshoz szükséges nyomtatványok

 
Bejelentés - A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához  
Fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozat  
Tárolóhely alkalmasságának igazolása irányi kérelem  
Épület használatbavételi engedélyezéséhez és használatbavételi tudomásulvételéhez statisztikai adatlap  
Építésügyi hatósági kérelem  
Kérelem - A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához
Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásul vételéhez  
Nyilatkozat ügyfélként történő részvételről
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat építéshatósági ügyben kérelem benyújtásához   
 
 
   
Egyéb nyomtatványok  
Ebösszeíró adatlap 2017   
Vadkár bejelentő nyomtatvány                Vadkárbejelentéshez tájékoztató  
Őstermelői nyilatkozat  
Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány  
Személyi adatváltozás bejelentése nyomtatvány  

Kérelem házszám igazolása, rendezése iránt

 
Eb elhullás bejelentő lap  
Kút üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem  
Bejelentő lap méhészek nyilvántartásba vételéhez  
Bejelentő lap méhek szállításának bejelentéséhez  

 

Szigetvár Város Önkormányzata adók befizetéséhez kapcsolódó számlaszámai: 

SZIGETVÁR
Gépjárműadó beszedési számla 11731094-15332233-08970000
Iparűzési adó beszedési számla 11731094-15332233-03540000
Késedelmi pótlék beszedési számla 11731094-15332233-03780000
Bírság beszedési számla 11731094-15332233-03610000
Egyéb bevételek számla 11731094-15332233-08800000
Magánszemélyek kommunális adója számla 11731094-15332233-02820000
Vállalkozók kommunális adója számla 11731094-15332233-02990000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla 11731094-15332233-03090000
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó beszedési számla 11731094-15332233-08660000
Építményadó számla 11731094-15332233-02440000
Telekadó számla 11731094-15332233-02510000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 11731094-15332233-03470000
Talajterhelési számla 11731094-15332233-03920000
Előrehozott adóbeszedési számla 11731094-15332233-15000006

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!