Zágon Gyula állandó kiállítás

Zágon Gyula alkotásai
  • Zágon Gyula életútja, munkássága

Zágon Gyula (Kaposszekcső, 1904. július 26. - Budapest, 1990. november 27.) festőművész, szobrász, rajztanár és bábjátékos, igen sokoldalú művész egyéniség volt. 

A képzőművészettel Mosdóson, a Rippl-Rónai József vezette szabadiskolában ismerkedett meg. Tanítói és rajztanári diplomát szerzett, s 1951-től nyugdíjazásáig, 1969-ig Szigetváron dolgozott általános iskolai rajztanárként. Alkotói tevékenysége mellett nagy gondot fordított az ifjú nemzedék képzésére: szakkört, alkotó csoportot vezetett, s számos későbbi művész őt tekintette tanítómesterének.

Alkotó tevékenysége során festett, rajzolt, faragott, metszeteket készített, szobrokat mintázott. Freskói, fa- és rézdomborításai középületeket díszítenek. Legszívesebben a középkor ismert történelmi alakjait faragta fába. Városához, Szigetvárhoz élete végéig hűséges maradt. A Zrínyi kultusz ápolása életelemévé vált. A közel 500 éves tölgyfa gerendákba, oszlopokba megmintázta a hős Zrínyit, a költő és hadvezér Zrínyi Miklóst, a várvédő Zrínyi Ilonát, Horváth Stancsics Márkot, a krónikás Tinódi Lantos Sebestyént, de megmintázta Jurisics Miklóst, Kanizsai Dorottyát és Szulejmán szultánt is.

Sokoldalúságát jelzi, hogy iskolát teremtett a bábozásban is. Az országban elsők között Szigetváron működött bábszínház már 1946-ban. Pécsett pedig létrehozta a későbbi Bóbita Bábszínház elődjét 1951-ben, melynek 10 éven át vezetője volt.

1951 és 1984 között 13 egyéni kiállítása volt szerte az országban. Négy köztéri műve ma is áll, s számos könyvillusztrációja jelent meg. 1966-ban a szigetvári vár elestének 400 éves évfordulójára meghirdetett országos pályázati kiállításon első díjat nyert.1980-ban munkásságát Szigetvár Díszpolgára kitüntető címmel ismerték el. 1994-től a város által készíttetett emléktábla, 2007-től a róla elnevezett iskolai szaktanterem hírdeti emlékét.

A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskolában (7900. Szigetvár, Zárda u. 2.) a művész, illetve családja által adományozott 30 festmény, 21 fafaragás és 2 rézdombormű került elhelyezésre. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleménye szerint a művek és elhelyezésük a zeneiskolában alkalmas a hagyaték állandó kiállítás formájában történő bemutatására.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!