Felhívás ebösszeírásról

F E L H Í V Á S

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Szigetvár Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében Szigetvár város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2020. október 15-től 2021. január 15-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az adatlapok beszerezhetők a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán, vagy letölthetők a hivatal honlapjáról (www.szigetvar.hu – /E-ügyintézés/Nyomtatványok/Ebösszeírás).

Az adatlap kézzel és géppel is kitölthető, de az aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán, illetve a 06-73/514-318-es telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

-         személyesen: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. (Aracs Melinda ügyintéző)

-         postai úton: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

-         elektronikusan a kozig[at]szigetvar[dot]hu vagy az aracs.melinda[at]szigetvar[dot]hu elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. január 15. 12.00 óra

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, bejelenteni (az eb elveszett, elhullott, más tulajdonoshoz került stb.)

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

                                                                              Csökliné dr. Valler Mária s.k.

                                                                                              jegyző 
 
Adatlap ITT letölthető!

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!