Tájékoztató az egészségügyi dolgozók díjmentes utazási lehetőségeiről, illetve egyéb kedvezményes utazási lehetőségekről

Tisztelt Lakosság!

Szigetvár város helyi közlekedésében az egészségügyi dolgozók díjmentes utazását, Szigetvár Város Önkormányzatának kérése alapján a Volánbusz Zrt. 2020. április 6. (hétfő) üzemkezdettől biztosítja.

Az egészségügyi dolgozók a díjmentes utazási jogosultságukat az alábbi okmányok felmutatásával igazolhatják:

 1. az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által kiállított, évi 12 alkalomra szóló „Utazási utalvány”, valamint személyi igazolvány és lakcímkártya (ezek együttesen) vagy
 2. egészségügyi szolgáltató vagy fenntartó által kiállított igazolás vagy
 3. az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolvány.

A március hónapra érvényes bérletek a helyi közlekedésben április 5. üzemzárásig használhatók fel utazásra.

 

A Közlekedési Szolgáltatási Főosztály Innovációs és Technológiai Minisztérium értesítése szerint az alábbi tájékoztatást tesszük közzé:

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet a közlekedési szolgáltatások területén is speciális fellépést és rendkívüli óvintézkedéseket követel.

A Tárca (ITM) a kedvezményes utazások vonatkozásában az alábbi rendelkezéseket hozta:  

 

   I.          Egészségügyi dolgozók ingyenes utazása

Az egészségügyi dolgozók munkájának támogatása, a járványügyi feladatok ellátása érdekében az ITM a helyközi személyszállítási közszolgáltatást ellátó autóbusz- és vasúttársaságok felé elrendelte, hogy 2020. március 27-étől a koronavírus-járvány idejére biztosítsanak korlátlan ingyenes utazást minden egészségügyi dolgozó részére a helyközi közforgalmú közlekedésben.

Az ITM kérte, hogy az alkalmazásban állók évi 12 alkalmas „Utazási utalványára” az egészségügyi dolgozók jelen díjmentességének érvényesítésével kapcsolatosan semmilyen bejegyzést se tegyenek, ezáltal is biztosítva, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet lezárulása után élhessenek a részükre kiadott „Utazási utalvány” alapján igénybe vehető helyközi utazási kedvezményekkel.

El kell tekinteni továbbá attól, hogy:

 • az „Utazási utalvány” a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján eredetileg korlátozott mértékű, 50%-os helyközi jegykedvezményre jogosít,
 • az „Utazási utalvány” feltüntetett kedvezményes utazási alkalmak a jogosult személy által felhasználásra kerültek-e vagy sem, illetve
 • az „Utazási utalványt” 2019 vagy 2020 évben állították-e ki, vagyis az a rájegyzés szerint 2020. március 31-én lejár-e vagy sem.

A leírtaknak megfelelően az egészségügyi dolgozók tekintetében figyelmen kívül kell hagyni azon – a lejáró utalványok érvényességi idejének a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napig történő meghosszabbításával kapcsolatos – tájékoztatást, miszerint abban az esetben, ha az „Utazási utalvánnyal” biztosított 12 alkalmas kedvezménylehetőséget a kedvezményre jogosult személy már felhasználta, az adott, betelt „Utazási utalvány” alapján már nem jogosult 50% kedvezményű helyközi menetjegy igénybevételére.

   II.  Az utazási kedvezményre jogosító, lejáró okmányok, igazolások, igazolványok és utalványok, valamint a diákok számára elektronikusan elküldött (esetlegesen aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó), kinyomtatott igazolások elfogadása a helyközi és helyi közlekedésben

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki és kimondta, hogy a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontja értelmében 2020. március 12-től a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

A fentiekre tekintettel 2020. március 12-én és 18-án felkérték mind a helyközi, mind a helyi személyszállítási közszolgáltatást ellátó közlekedési társaságokat arra, hogy 2020. március 12-től visszavonásig a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben előírt utazási kedvezményeket akkor is biztosítsák, ha a kedvezményezett személyek az utazási kedvezmények igénybevételére jogosító, hatályos, lejáró hivatalos okmányt mutatnak fel. Ezzel összhangban kérték, hogy az óvodai, tanulói, hallgatói jogviszony jogcímén járó utazási kedvezmények esetében, a jogosultság igazolásához szíveskedjenek elfogadni:

 • a 2019/2020 tanév I. féléves érvényesítő matricával érvényesített diákigazolványokat 2020. március 31-ét követően is, továbbá

̵   a nem eredeti, hanem nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmazó vagy aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó, a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján kiadott igazolásokat is.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) kérése kiterjed minden egyes, közszolgáltatási utazási kedvezményre jogosító, lejáró igazolvány, igazolás, utalvány elfogadására.

Tárcánk külön felhívta a figyelmet arra, hogy lejáratát, 2020. március 31-ét követően is utazási kedvezményre jogosít:

 • a felsőoktatásban tanulók 2019/2020 tanév I. féléves érvényesítő matricával ellátott diákigazolványa,
 • a 65 év alatti személyek részére kiállított „Ellátottak utazási utalványa” és
 • az alkalmazásban állók „Utazási utalvány”-a

a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szerinti további igénybevételi feltételek figyelembevételével.

A felsorolt, eredetileg 2020. március 31-én érvényességüket veszítő okmányok mellett minden egyéb lejáró, utazási kedvezményre jogosító igazolványt, igazolást el kell fogadni a kedvezmények zavartalan tovább-biztosítása érdekében. Ide értendő:

 • bármely személyi azonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély),
 • a Magyar Igazolvány, a Magyar Hozzátartozói Igazolvány,
 • a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványa,
 • a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa,
 • a vakok személyi járadékában részesülésről szóló igazolás,
 • a Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott, sorszámozott hatósági igazolvány,
 • a hadigondozotti igazolvány, továbbá
 • minden olyan, a fentiekben külön nem nevesített, magyar hatóság, hivatal, intézmény, szervezet által kibocsátott okmány, igazolás, igazolvány, utazásnyilvántartó lap, utalvány stb., amely a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben foglalt utazási kedvezmény igénybevételére jogosít és a kedvezményjogosultság ellenőrzésekor felmutatni szükséges.

A helyi és a helyközi közlekedési szolgáltatókat több alkalommal tájékoztatták, hogy mivel az oktatási intézményekben a személyes ügyfélszolgálatok, hallgatói irodák, iskolatitkárságok zárva tartanak, azok a tanulók és hallgatók, akik még nem kaptak diákigazolványt, a számukra elektronikusan elküldött (esetlegesen aláírást és pecsétet egyáltalán nem tartalmazó) igazolást kinyomtatva élhetnek az utazási kedvezményekkel.

A Tárca (ITM) a következők szerint pontosította a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján kiállított, lejáró érvényességi idejű utalványok tovább-használatának szabályait:

A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 4. §-a és 1. mellékletének 27-30. sora szerint az „Ellátottak utazási utalványa” alapján korlátlan helyi bérletkedvezmény, valamint évente 16 alkalommal 50%-os helyközi menetjegykedvezmény, illetve két 50%-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával és további két alkalommal 90%-os helyközi menetjegykedvezmény igénybevételére jogosultak a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt, 65. életévüket be nem töltött személyek.

Az „Ellátottak utazási utalványa” ezáltal a kedvezményezett személyek részére a helyközi közlekedésben korlátozott számú, míg a helyi közlekedésben korlátlan számú kedvezmény-igénybevételi lehetőséget biztosít.

A fentiek értelmében amennyiben a kedvezményezett személy az „Ellátottak utazási utalványa” alapján biztosított valamennyi helyközi kedvezményes menetjegy-igénybevételi lehetőségét (a maximális éves 16+2 kedvezményalkalmat) kimerítette, az adott „Ellátottak utazási utalványa” alapján már nem jogosult újabb helyközi menetjegykedvezmény igénybevételére, ugyanakkor jogosult marad a helyi kedvezményes bérlet igénybevételére, és ennek megfelelően részére a már betelt, illetve az érvényességi idejét vesztett „Ellátottak utazási utalványa” alapján is ki kell állítani a kedvezményes helyi bérletet.

A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-a és 1. mellékletének 37-39. sora szerint a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt személyek „Utazási utalvánnyal” évente 12 alkalommal kedvezményes menettérti utazásra jogosultak 50% kedvezményű helyközi menetjegy igénybevételével.

A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a 7. §-a szerinti „Utazási utalvány” alapján ezáltal a helyközi közlekedésben korlátozott számú, 12 utazási alkalomra szóló kedvezmény-igénybevételi lehetőséget biztosít a kedvezményezett személyek részére.

Abban az esetben, ha az „Utazási utalvánnyal” biztosított 12 alkalmas kedvezménylehetőséget a kedvezményre jogosult személy már felhasználta, az adott, betelt „Utazási utalvány” alapján már nem jogosult 50% kedvezményű helyközi menetjegy igénybevételére.

III.    A vak és gyengénlátó utasok számára a helyközi autóbuszos személyszállítási szolgáltatások térítésmentes igénybevételének biztosítása a veszélyhelyzet idején kötelezően használandó közlekedési mobiljegy alkalmazás látássérült személyek általi hozzáférhetővé tételéig

A Volánbusz Zrt. az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott, amelyek közül a legutóbbi az autóbuszon történő jegyvásárlás átmeneti felfüggesztése, és a közlekedési mobiljegy-alkalmazás segítségével a készpénzmentes jegyvásárlás bevezetése. Erre a lépésre az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás fenntartása érdekében is szükség volt, ugyanis egyre több autóbuszvezető jelezte, hogy megfelelő védelem hiányában nem tudja vállalni a munkát. A mobil applikáció fejlesztését mindössze pár nap alatt valósították meg a szakemberek. Ennek okán csak a legalapvetőbb funkciókat építették bele, az akadálymentes hozzáférést lehetővé tévő funkció nélkül. A helyzet megoldása érdekében a Volánbusz Zrt. felvette a kapcsolatot a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, és kezdeményezte az applikáció akadálymentessé tételét. Ezzel párhuzamosan a helyközi személyszállítási közszolgáltatások megrendelője, az ITM az átmeneti időszakra engedélyezte, hogy a vakok és gyengénlátók számára a helyközi közlekedésben a 90%-os utazási kedvezmény helyett a térítésmentes utazás lehetőségét biztosítsa.

Kategória: 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!